The economics and markets
ГОСТ 616-83 Стойки рудничные деревянные. Технические условия.

ГОСТ 616-83 Стойки рудничные деревянные. Технические условия.

СТОЙКИ РУДНИЧНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ     ГОСТ 616-83   УДК 622.284.2:006.354 Группа К12 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР     СТОЙКИ РУДНИЧНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ   Технические условия Wooden pit props. Specifications... Read more ...»

ГОСТ 10.55-71 Фанера березовая. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт

ГОСТ 10.55-71 Фанера березовая. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт

Оригінал Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й     С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А    С С Р ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ НА ЭКСПОРТ ГОСТ 10.55 – 71   Издание официальное ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ... Read more ...»

Охорона праці на підприємствах лісового комплексу. Проблеми та шляхи їх вирішення

Охорона праці на підприємствах лісового комплексу. Проблеми та шляхи їх вирішення

Функціонування підприємств в умовах ринкових відносин означає, що нещасні випадки і захворювання на виробництві призводять до суттєвих економічних втрат не тільки держави, а й конкретного підприємства, вони впливають на рентабельність і конкурентоспроможність підприємств, на прибутки трудового колективу. Незадовільні умови праці негативно позначаються на продуктивності праці, якості і собівартості продукції, зменшують валовий національний дохід країни. Тому всебічна турбота про охорону праці,... Read more ...»


Екологічна сертифікація лісів: теорія і практика

Екологічна сертифікація лісів: теорія і практика

Усе менше ведеться дискусій навколо питання, чи потрібна сертифікація лісів. Світова практика стверджує, що цей інструмент лісової політики сприяє сталому розвитку лісового господарства. Масштаби екологічної сертифікації лісів зростають.   Для України представляють інтерес досвід зарубіжних країн щодо сертифікації лісів та теоретичні аспекти цієї проблеми, оскільки цей інструмент лісової політики є недостатньо відомим, особливо для широкого кола фахівців лісового господарства. Автор... Read more ...»

Сучасні системи менеджменту якості й екології - основа конкурентноздатності підприємств

Сучасні системи менеджменту якості й екології - основа конкурентноздатності підприємств

Вступ України у Світову організацію торгівлі (СОТ), що передбачається наприкінці 2003 року, і зростання добробуту населення неминуче призведуть до збільшення на території України різних конкуруючих підприємств із країн далекого зарубіжжя з більш високим рівнем менеджменту, який відповідає міжнародним стандартам. Як свідчить практика закордонних і провідних вітчизняних підприємств, необхідний рівень якості і конкурентноздатності продукції і послуг цілком досяжна шляхом формування системи... Read more ...»

Информация о фитосанитарных мерах, вводимых странами мира к ввозимым на их территории древесным упаковочным и крепежным материалам

Информация о фитосанитарных мерах, вводимых странами мира к ввозимым на их территории древесным упаковочным и крепежным материалам

Рядом стран вводятся фитосанитарные меры, предусмотренные Международным стандартом МСФМ (Международные стандарты по фитосанитарным мерам) (ISPM) №15 «Руководство по регулированию древесных упаковочных материалов в международной торговле». Согласно этим мерам, древесные и крепежные упаковочные материалы (поддоны, ящики, коробки, блоки, барабаны, катушки, обрешетки, подпорки, крепеж, опорные стойки), используемые для перемещения грузов при международном товарообмене, должны быть... Read more ...»

Європейські стандарти лісоматеріалів дуба

Європейські стандарти лісоматеріалів дуба

Європейські стандарти для лісоматеріалів дуба 1. Необрізні пиломатеріали 2. Чотирикантний брус 3. Чотирикантні рейки Необрізні пиломатеріали Волокна Сучки Заболонь Метикові тріщини Інші неоднорідності Не допускається Q - BA Прямоволокнистий з центрованою серцевиною  Допускається присутність одного міцного сучка,... Read more ...»

Європейські стандарти для лісоматеріалів бука (Французькі стандарти)

Європейські стандарти для лісоматеріалів бука (Французькі стандарти)

Європейські стандарти для лісоматеріалів бука (Французькі стандарти) 1. Необрізні пиломатеріали 2. Чотирикантний брус   Необрізні пиломатеріали Волокна Сучки Почервоніння деревини Щілини Інші неоднорідності FB - A Прямоволокниста деревина з центрованою серцевиною Не допускаються Приймається, якщо не перевищує 20 %... Read more ...»

Добробут лісової галузі: ціна нестандартної стандартизації

Добробут лісової галузі: ціна нестандартної стандартизації

Тези виступу на Всеукраїнській конференції, присвяченій Всесвітньому дню стандартизації, 12.10.2000 Дозвольте нагадати Вам історію, що, на наш погляд, дуже характерна для нинішньої ситуації у галузевій стандартизації. Про неї багато хто чув, але не всі знають, що початок їй поклали правоохоронні органи, які зацікавилися, чому гарну дубову деревину продають за кордон на порядок дешевше, ніж вона коштує на європейських ринках. Характерно, що тоді не було жодних претензій до стандартів, і від... Read more ...»

Впровадження і сертифікація систем якості по ISO 9000

Впровадження і сертифікація систем якості по ISO 9000

З прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (відносно операцій з металобрухтом)" у нашій країні вперше введена законодавча вимога наявності сертифіката на систему якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9002, у підприємств, що експортують сплави і злитки брухту і відходів кольорових металів. Практика зарубіжних і ведучих вітчизняних підприємств свідчить, що задоволення вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 дозволяє... Read more ...»

Pages:
16 15 14 13 12 11 10 9

Last Advertisement
Login
Log in:  
Password:  
 
You must register to get additional capabilities in the system, Registration is free

Users OnLine: 
History forestry | Woodworking | Species of wood | Wood drying | Machinery and equipment | Finishing wood | Biofuel | Charcoal | Forest handbook | Охота