Проект закону про внесення змін до Лісового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Лісового кодексу України у зв’язку з прийняттям
Закону України“Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Лісового кодексу України (Офіційний вісник України, 2006 р, № 11, ст.691) в редакції Закону України від 08.02.06 № 3404-ІУ такі зміни :
 1. У статті 69:
1) у частині першій слово “ордер” виключити;
2) частину другу, третю та п’яту доповнити словом „безоплатно”;
3) доповнити після частини п’ятої частинами шостою, сьомою та восьмою такого змісту:
„Рішення про видачу або відмову у видачі спеціального дозволу на використання лісових ресурсів приймається протягом одного місяця з дати подачі документів лісокористивачем.
Підставами про прийняття рішення про відмову у видачі спеціального дозволу є:
прийняття рішення про зміну поділу лісів, в межах яких знаходяться лісові ділянки, виділені для спеціального використання лісових ресурсів, на категорії або виділення особливо захисних лісових ділянок;
прийняття рішення про припинення діяльності лісокористувача;
відсутність встановлених лімітів спеціального використання лісових ресурсів або їх перевищення;
недотримання встановленого порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів;
виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих лісокористувачем на отримання спеціального дозволу на використання лісових ресурсів.
Спеціальний дозвіл на використання лісових ресурсів анулюється в разі:
прийняття рішення про заміну лісосік або ділянок лісових користувань;
припинення права користування лісами з підстав, передбачених статтею 22 цього Кодексу;
припинення права користування лісовими ресурсами з підстав, передбачених статтею 78 цього Кодексу.”
4) вважати частину шосту частиною девятою.
2. У частинах другій та третій статті 78 слово „(ордера)” виключити.
ІІ. Цей Закон набирає чинності через тридцять днів з дня його офіційного оприлюднення.
ІІІ. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Президент України В. Ющенко
 Najnowsze ogłoszenia
Autoryzacja
Nazwa użytkownika:  
Hasło:  
 
W celu zdobycia dodatkowych możliwości w systemie, musisz zarejestrowac się . Rejestracja jest darmowa.

Проект закону про внесення змін до Лісового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" - www.PromWood.com
Społeczność online: 
Historia leśnictwa | Obróbka drewna | Gatunki drewna | Suszenie drewna | Maszyny i urządzenia | Stoliarka | Biopaliwo | Węgiel drzewny | Katalog leśny | Охота