Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу
ФІТОСАНІТАРНІ ПРАВИЛА
ввезення з-за кордону, перевезення
в межах країни, експорту та виробництва
дерев'яного пакувального матеріалу

 

 

1. Загальні положення

1.1. Ці Фітосанітарні правила (далі - Правила) визначають загальні організаційні і правові вимоги щодо ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу (далі - пакувальний матеріал), які спрямовані на запобігання проникнення і розповсюдження в Україні карантинних та інших шкідливих організмів.
1.2. Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про карантин рослин" [3348-12] та інших нормативно-правових актів і поширюється на осіб, які займаються ввезенням з-за кордону, перевезенням в межах країни, експортом, виробництвом (переробкою, використанням та реалізацією) пакувального матеріалу.
1.3. Правила обов'язкові для виконання головними державними інспекторами з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, їх заступниками, державними інспекторами з карантину рослин (далі - державні інспектори з карантину рослин) та іншими контрольними органами.
1.4. У кожній області України, на підставі подання від державних інспекторів з карантину рослин, Головна державна інспекція з карантину рослин України (далі - Укрголовдержкарантин) визначає і затверджує Реєстр осіб, які здійснюють переробку, реалізацію та використання пакувального матеріалу (далі - Реєстр осіб). Укрголовдержкарантин кожні 2 роки переглядає та вносить зміни до Реєстру осіб.
1.5. Кожній особі, яка включена до Реєстру осіб, Укрголовдержкарантин видає посвідчення про реєстрацію особи згідно з додатком, який засвідчує, що особою виконані усі вимоги, встановлені цими Правилами, та присвоєний їй персональний чотиризначний код.
1.6. У разі втрати або пошкодження виданого посвідчення про реєстрацію особи, зміни реквізитів, особа повідомляє про це Укрголовдержкарантин. Видача нового посвідчення про реєстрацію особи здійснюється на підставі письмового звернення особи.
1.7. Особи, які займаються виробництвом - переробкою, використанням та реалізацією пакувального матеріалу, повинні мати:
сушильні камери для термообробки деревини та пакувального матеріалу;
місця для проведення знезараження;
сировину для виготовлення пакувального матеріалу, що не пошкоджена шкідливими організмами;
печі або обладнання для знищення деревини або пакувального матеріалу, зараженого шкідливими організмами.
1.8. Території, на яких здійснюється переробка пакувального матеріалу підлягають контрольним обстеженням з метою виявлення карантинних і шкідливих організмів.
1.8.1. Контрольні обстеження організовують та проводять державні інспектори з карантину рослин.
1.8.2. Під час обстеження територій та місць зберігання деревини державним інспектором з карантину рослин відбираються зразки з оформленням відповідних актів згідно із законодавством.
1.8.3. Зібрані зразки позначають етикеткою і надсилають до карантинних лабораторій для визначення видового складу виявлених організмів.
1.9. У разі виявлення карантинних організмів, відповідно до статті 9 Закону України "Про карантин рослин" [3348-12] запроваджується карантинний режим.

2. Визначення термінів

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
агломерована деревина - лісопродукція, що пройшла механічну, термічну та хімічну обробку з метою підвищення її якості;
антисептування - обробка хімічною речовиною, яка використовується для захисту деревини від карантинних та шкідливих організмів;
деревина, вільна від кори - деревина, очищена від кори, за винятком васкулярного камбію, ділянок кори, що вросла біля сучків, а також деревинних кишень із корою, що вросла між кільцями річного шару;
карантинний організм - вид шкідника, збудника хвороби рослини, який відсутній або обмежено поширений на території України та може завдати значної шкоди рослинам і рослинним продуктам;
оброблений пакувальний матеріал - матеріал, який є складовою частиною дерев'яних конструкцій, виготовлених за допомогою клею, термообробки і тиску або будь-якої їх комбінації;
обробка парою - термообробка у печі;
обрізна деревина - деревина, обрізана таким чином, що видалені усі природні округлі поверхні;
пакувальний матеріал - деревина або продукція з деревини, що використовується для закріплення, захисту або переміщення товарного продукту, а також матеріалу, який може сприяти поширенню або за допомогою якого можуть поширюватися карантинні організми;
піддон - засіб для пакування, який має дерев'яний настил і за необхідності надбудову для розміщення та закріплення товару, але не повязаний з ним;
негайна дія - невідкладна фітосанітарна дія, що здійснюється у новій або неочікуваній фітосанітарній ситуації;
негайний захід - фітосанітарне регулювання або процедура, встановлені в терміновому порядку в новій або неочікуваній фітосанітарній ситуації. Негайні заходи повинні бути тимчасовими;
сушіння - обробка лісопродукції гарячою парою, при якій вміст вологи в деревині не перевищує 20% щодо сухої речовини;
товарний продукт - тип рослини, рослинного продукту або інший матеріал, що переміщується для торгівлі або інших цілей;
маркування - загальновизнаний у світі штамп або клеймо, що наноситься на пакувальний матеріал для засвідчення його фітосанітарного стану після видалення кори, проведення термообробки або знезараження;
фітосанітарний стан - сукупність або відсутність карантинних організмів, рівень їх чисельності, інтенсивності розвитку та потенційної загрози;
фумігація (знезараження) - обробка хімічними речовинами, які перебувають у газоподібному і рідкому станах, підкарантинних матеріалів, транспортних засобів з метою знищення карантинних організмів;
фітосанітарний сертифікат - документ, що видається органами Державної служби з карантину рослин України, який засвідчує фітосанітарний стан рослин і рослинних продуктів, що експортуються;
шкідливий організм - рослина будь-якого виду, сорту або біологічного типу, тварина або хвороботворний організм будь-якого виду, біологічного типу, що здатний нанести шкоду рослинам або продуктам рослинного походження.

 

3. Увезення з-за кордону, перевезення в межах України та експорт пакувального матеріалу

3.1. Увезення в Україну пакувальних матеріалів у вигляді партії товару проводиться за наявності оригіналу фітосанітарного сертифіката, що видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера, та карантинного дозволу, що видається Головною державною інспекцією з карантину рослин України. Підставою для здійснення митного оформлення такого товару (пакувального матеріалу) є наявність вищезазначених документів та проставлений на товарно-транспортних документах та/або митній декларації державним інспектором з карантину рослин відтиск штампу "Ввезення в Україну дозволено" відповідно до додатка 5 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 23 серпня 2005 року N 414 ( z1121-05 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2005 року за N 1121/11401.
3.2. У разі виявлення в пакувальному матеріалі, що імпортується, шкідливих організмів у живому стані обов'язкове проведення знезараження чи повернення вантажу відправнику.
3.3. Пакувальний матеріал, що ввозиться в Україну, у вигляді партії підлягає візуальному карантинному огляду в пунктах пропуску через державний кордон державними інспекторами з карантину рослин, а в митницях призначення - вторинному огляду і фітосанітарній експертизі в разі виявлення ознак пошкодження карантинними організмами, яку проводять державні інспектори з карантину рослин та спеціалісти карантинних лабораторій.
3.4. Пакувальний матеріал, що ввозиться з-за кордону як супровідний матеріал для будь-яких товарів, повиннен бути очищений від кори, термічно оброблений або знезаражений, про що свідчить маркування, нанесене на матеріал з двох протилежних боків. Маркування та відтиск штампу "Ввезення в Україну дозволено", проставлені державним інспектором з карантину рослин, є підставою для митного оформлення.
3.5. Пакувальний матеріал з маркуванням виробника країни-експортера, який супроводжує будь-який товар, може ввозитись в Україну без карантинного дозволу, що видається Головною державною інспекцією з карантину рослин України, та фітосанітарного сертифіката, що видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера.
3.6. Перевезення в межах країни деревини для виготовлення пакувального матеріалу з карантинної зони проводиться за наявності карантинного сертифіката.
3.7. Перевезення в межах країни пакувального матеріалу для концентрації, складування та сортування в морських і річкових портах, на залізничних станціях, автопереходах, в інших терміналах для подальшого експорту здійснюється за наявності карантинного сертифіката з наступним оформленням фітосанітарного сертифіката.
3.8. Пакувальний матеріал як у вигляді партії, так і супровідний матеріал, експортується за умови виконання власником вантажу вимог країни-імпортера та наявності маркування, що проводиться особою - виробником. Підставою для здійснення митного оформлення таких пакувальних матеріалів є проставлений на товарно-транспортних документах та/або митній декларації державним інспектором з карантину рослин відтиск штампу "Вивезення з України дозволено" відповідно до додатка 26 Фітосанітарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалізації підкарантинних матеріалів, затверджених наказом Міністерства аграрної політики України від 23 серпня 2005 року N 414 ( z1121-05 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2005 року за N 1121/11401.
3.9. Маркування дерев'яного пакувального матеріалу здійснюється на підставі результатів карантинного огляду та експертизи, проведеної державним інспектором з карантину рослин. Пакувальні матеріали, на яких нанесено маркування, експортуються без супроводження фітосанітарним сертифікатом.
3.10. У разі виявлення шкідливих організмів у пакувальному матеріалі, що експортується, такий матеріал без проведення карантинних заходів до експорту не допускається, підлягає знезараженню. Пакувальний матеріал, який неможливо знезаразити, підлягає знищенню в порядку, встановленому законом.

4. Переробка, використання та реалізація пакувальних матеріалів

4.1. Переробка, використання та реалізація пакувального матеріалу проводиться тільки з неураженої та непошкодженої шкідливими організмами деревини.
4.2. Після розвантаження деревини та пакувального матеріалу транспортні засоби, розвантажувальні майданчики та робочі механізми підлягають обов'язковій очистці зі знищенням решток, а в разі необхідності - знезараженню.
4.3. Імпортний пакувальний матеріал та сировина для виготовлення пакувального матеріалу складується окремо від вітчизняного і зберігається в умовах, що виключають їх змішування.
4.4. Транспортні засоби, складські приміщення та обладнання, що використовувались для переробки пакувального матеріалу, підлягають обов'язковій очистці від залишків деревини та кори, зовнішні поверхні транспортних засобів - від частин деревини.
4.5. Склади та інші складські приміщення і ємкості, де зберігається деревина та пакувальний матеріал, підлягають (не рідше одного разу на два роки) знезараженню з метою знищення шкідливих організмів.
4.6. Після переробки пакувальних матеріалів залишки непридатної для використання деревини та частини кори підлягають знищенню.
4.7. Згідно з вимогами країн-імпортерів під час виготовлення пакувальний матеріал повинен пройти очищення від кори, термообробку або знезараження.
4.8. При проведенні термообробки (далі - HT) пакувальний матеріал повинен розігріватися з досягненням температури серцевини деревини 56 град. С протягом 1 години. HT підтверджується особою-виробником на бланку з відповідними реквізитами та підписом відповідальної посадової особи.
4.9. Для проведення знезараження (далі - MB) використовуються препарати, рекомендовані для застосування країнами-імпортерами та міжнародними стандартами.
4.10. Після проведення очищення від кори, термообробки або знезараження та огляду пакувального матеріалу державним інспектором з карантину рослин, виробник наносить на пакувальний матеріал маркування у вигляді штампу.
4.11. Маркування наноситься на пакувальний матеріал з двох протилежних боків для доступності та легкого його розпізнавання.
4.12. Розміри маркування повинні бути стандартними: довжина - 10 см, ширина - 6 см. Посередині маркування розділяє риска, утворюючи два однакові за розмірами прямокутники 5х6 см.
4.13. Маркування повинно легко читатися та бути нанесене фарбою чи шляхом випалювання, що не змивається і не переноситься на інші предмети.
4.14. Для маркування пакувального матеріалу використовується фарба зеленого або синього кольору. Використання фарб інших кольорів забороняється.
4.15. Маркування повинно включати:
символ та скорочену назву Міжнародної конвенції з захисту рослин (IPPC) - у лівій частині маркування;
двобуквений код країни - виробника пакувального матеріалу, чотиризначний код, присвоєний особі, яка включена до Реєстру осіб, символи, що свідчать про проведення очищення від кори DB, HT або MB - у правій частині маркування.
4.16. Пакувальний матеріал, що використовується у міжнародній торгівлі більше одного року, підлягає повторному маркуванню після проведення термообробки або знезараження. Повторне маркування проводять державні інспектори з карантину рослин на підставі проведеного карантинного огляду.
4.17. Частини пакувального матеріалу, що замінюються під час його ремонту, також повинні мати маркування, що підтверджує проведення карантинних (фітосанітарних) заходів. Маркування пакувального матеріалу після ремонту або заміни окремих деталей проводять державні інспектори з карантину рослин на підставі проведеного карантинного огляду.
4.18. Контроль за своєчасним виконанням вимог цих Правил здійснюють органи Державної служби з карантину рослин України.
4.19. Особи, винні в порушенні законодавства про карантин рослин, несуть відповідальність відповідно до закону.

Головний державний
інспектор з карантину
рослин України                                                                                                         Я.В.Добрянський

 

Додаток
до пункту 1.5 Фітосанітарних
правил ввезення
з-за кордону, перевезення
в межах країни, експорту
та виробництва дерев'яного
пакувального матеріалу

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Головна державна інспекція з карантину рослин України

ПОСВІДЧЕННЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ОСОБИ,
яка здійснює переробку, реалізацію
та використання пакувального матеріалу

N ___________________

Дата видачі: від "____" ____________ 200__р.

Зареєстрований у Реєстрі осіб, що здійснюють переробку, реалізацію та використання пакувального матеріалу ____ __________ 200__ р. за N ______

Виданий особі: __________________________________________________ __________________________________________________________________ (назва, місцезнаходження, ідентифікаційний код)

Посвідчення про реєстрацію особи свідчить, що ___________________ (назва особи) здійснює переробку, реалізацію та використання пакувального матеріалу, віднесеного до групи кодів УКТ ЗЕТ 4415 згідно з установленими вимогами.

Додаткова інформація:

Посвідчення про реєстрацію особи видано на підставі рішення Головної державної інспекції з карантину рослин України від ______________ 2005 року N ____.

Особі присвоєно код _____________________________________________
                                          (чотиризначний код)

Начальник Головної державної інспекції
з карантину рослин України ________ ________________________
                                                       (підпис)             (ініціали, прізвище)

 М. П.
Головний державний інспектор з карантину рослин України
Я.В.Добрянський

 

 
Последние обьявления
Login
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

Фітосанітарні правила ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, експорту та виробництва дерев'яного пакувального матеріалу - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
Die Geschichte der Forstwirtschaft | Holzbearbeitung | Holzarten | Holztrocknung | Maschinen und anlagen | Finishing holz | Biokraftstoff | Holzkohle | Forest Directory | Охота