Економіка України за 2005 рік.
Валовий внутрішній продукт
За оперативними даними, у 2005 р. порівняно з 2004 р. реальний валовий внутрішній продукт становив 102,4%. Протягом 2005 р. найбільше зростання валової доданої вартості спостерігалось у транспорті, добувній та обробній промисловості.

Промисловість

У грудні 2005 р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року обсяги промислової продукції зросли на 5,3% (у грудні 2004 р. - на 4,3%). За 2005 р. приріст виробництва у галузі становив 3,1%, що на 0,2 відсоткового пункта перевищує показник одинадцяти місяців 2005 р. Збільшився випуск продукції за всіма основними видами діяльності, крім виробництва коксу і продуктів нафтоперероблення, металургії та оброблення металу.
У добувній промисловості обсяги виробленої продукції порівняно з 2004 р. збільшились на 4,4%. Приріст продукції одержано на підприємствах з видобутку металевих руд (6,2%), вугілля і торфу (3%), вуглеводнів - (2,5%). Видобуток природного газу та нафти збільшився відповідно на 0,8% та 4,9% і становив 19,3 млрд куб. м та 3,1 млн т.
В обробній промисловості випуск продукції зріс на 3% проти 2004 року.
У харчовій промисловості та переробленні сільськогосподарських продуктів приріст обсягів виробництва становив 13,7% (у 2004 р. - 12,4%).
У легкій промисловості протягом 2005 р. спостерігалось значне уповільнення темпів зростання виробництва порівняно з 2004 р. При цьому в ІV кварталі в галузі зафіксоване скорочення обсягів продукції проти відповідного періоду 2004 р. на 6,0%. У результаті рівень виробництва 2004 р. було перевищено лише на 0,3%.
У виробництві деревини та виготовленні виробів з неї на 19,5% перевищено обсяги продукції 2004 р. Збільшилось виготовлення дерев'яних вікон, дверей, рам і порогів (на 62%), фанери клеєної та плит деревостружкових необроблених (на 18%). Водночас зменшився випуск шпону лущеного, тари дерев'яної та її частин, уздовж розпиляної або розколотої деревини завтовшки більше 6 мм.
У целюлозно-паперовій, поліграфічній промисловості та видавничій справі приріст продукції у 2005 р. становив 12,7%.
Підприємства з виробництва неметалевих мінеральних виробів на 14,3% збільшили обсяги продукції.
У металургії та обробленні металу випуск продукції у грудні 2005 р. зріс на 5,3% порівняно з відповідним місяцем попереднього року. І, як наслідок, відставання від минулорічних обсягів зменшилося і за підсумками січня-грудня становило 1,5% проти 2,9% у січні-вересні 2005 р.
У машинобудуванні у 2005 р. випуск продукції зріс на 7,1%. Суттєвий приріст одержано у виробництві машин для металургії (30,4%), канцелярських і електронно-обчислювальних машин (29,8%), устаткування для радіо, телебачення та зв'язку (29,5%), автомобільного транспорту (22,8%), побутових приладів (22,1%).
У хімічній та нафтохімічній промисловості на 9,8% перевищено рівень виробництва 2004 р. Зростання обсягів продукції одержано у хімічному виробництві на 7,8%, з нього у виробництві базової хімічної продукції - на 4,5%, лаків та фарб - на 18%, фармацевтичному виробництві - на 17,7%, виробництві мила, парфумерної продукції, очищувальних і полірувальних препаратів - на 18,8%, штучних та синтетичних волокон - на 8,3%.
На підприємствах з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення у ІV кварталі 2005 р. спад виробництва ще більше поглибився і становив проти відповідного кварталу попереднього року 22,7%, за підсумками січня-грудня -13,4%. Обсяги первинної переробки нафти зменшились на 16,8% і становили 18,3 млн т. Як наслідок скоротився випуск основних нафтопродуктів: бензину моторного - на 1%, дизельного пального для транспорту автомобільного та залізничного та мазутів топкових важких - відповідно на 15,7% і 24,9%.
У виробництві та розподіленні електроенергії обсяги виробленої продукції (робіт, послуг) за 2005 р. порівняно з 2004 р. зросли на 2,9%. Всього було вироблено 185 млрд. кВт/год електроенергії. На теплових, атомних і гідроелектростанціях випуск електроенергії збільшився відповідно на 1,7%, 2% та 5,1%.

Сільське господарство

У 2005 р. загальний обсяг сільськогосподарського виробництва залишився на рівні 2004 р., у тому числі у сільськогосподарських підприємствах усіх форм власності -збільшився на 1,5%, у господарствах населення - скоротився на 1,0%.
Обсяг валової продукції рослинництва проти 2004 р. скоротився на 2,5%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 3,7%, у господарствах населення - на 1,4%.
За попередніми даними, усіма категоріями господарств у 2005 р. одержано 38,0 млн т зерна (у вазі після доробки), у тому числі продовольчого зерна - 20,3 млн т, фуражного - 17,7 млн т. Порівняно з 2004 р. виробництво зерна зменшилось на 9,1%, що зумовлено як скороченням зібраної площі (на 171,5 тис. га, або на 1,2%), так і зменшенням урожайності (на 2,3 ц, або на 8,1%).
Виробництво соняшнику зросло проти 2004р. в 1,5 раза і становило 4,7 млн т, що зумовлено як збільшенням зібраних площ (на 7,6%), так і підвищенням урожайності (на 3,9 ц). Валовий збір цукрових буряків (фабричних) зменшився на 5,9% (виключно за рахунок скорочення зібраної площі) і становив 15,6 млн т при середній урожайності 249,7 ц з га (у 2004 р. - 238,3 ц).
За рахунок збільшення зібраних площ у 2005 р. порівняно з 2004 р. значно зросло виробництво таких технічних культур як соя (в 1,7 раза) та ріпак (в 1,9 раза), валовий збір яких становив відповідно 611,5 тис. т та 284,4 тис. т.
У всіх категоріях господарств картоплі накопано 19,5 млн т, що на 1,3 млн т (на 6,2%) менше, ніж у 2004 р. Зменшення виробництва картоплі зумовлено зниженням урожайності (на 3,7%) та скороченням зібраної площі (на 2,6%). Виробництво овочевої продукції зросло на 4,7% (за рахунок підвищення урожайності на 8,3 ц при скороченні зібраної площі на 0,8%) і становило 7,3 млн т. Обсяги виробництва плодоягідної продукції зросли на 3,3%, винограду - на 18,3% і становили відповідно 1,7 млн т та 442,5 тис. т.
Господарствами населення у 2005 р. вирощено 99% загального урожаю картоплі, 89% овочів, 88% плодів і ягід, 24% зерна, 22% цукрових буряків (фабричних) та 21% соняшнику.
За попередніми розрахунками у 2005 р. обсяг продукції тваринництва проти 2004 р. зріс на 4,4%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - на 16,1%, у господарствах населення - скоротився на 0,5%. Господарствами усіх категорій за 2005 р. реалізовано 2,4 млн т худоби та птиці на забій (у живій вазі), що на 2,0% менше порівняно з 2004 р., вироблено 13,8 млн т молока (на 0,1% більше) та 13,0 млрд шт. яєць (на 9,0% більше). У сільськогосподарських підприємствах відбулося зростання обсягів реалізації худоби та птиці на забій (на 10,8%), виробництва молока (на 1,8%) та яєць (на 16,4%). У господарствах населення збільшилося виробництво яєць (на 2,6%) та скоротилося виробництво молока (на 0,3%) і м'яса (на 7,8%). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів становила відповідно 51%, 81% та 65%.
За розрахунками, у господарствах усіх категорій на 1 січня 2006 р. поголів'я великої рогатої худоби становило 6,7 млн голів (на 3,6% менше порівняно з 1 січня 2005р.), у тому числі корів - 3,8 млн. (на 4,7% менше); свиней - 6,9 млн. (на 7,3% більше), овець і кіз - 1,7 млн. (на 1,6% менше), птиці всіх видів - 162,9 млн. голів (на 6,6% більше).
Сільськогосподарськими підприємствами у 2005р. отримано дотацій для підтримки тваринництва за рахунок коштів податку на додану вартість на суму понад 724 млн грн., надбавок за високоваговий молодняк великої рогатої худоби, кондиційних свиней, курей-бройлерів ( понад 229 млн грн.
Загальний обсяг реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за 2005 р. порівняно з 2004 р. збільшився на 7%, у тому числі продукції рослинництва - на 8%, продукції тваринництва - на 6%. У структурі загального обсягу реалізації продукція рослинництва становила 57%, тваринництва - 43% (у 2004 р. - відповідно 64% та 36%). Середні ціни продажу продукції аграрними підприємствами за всіма напрямками реалізації за 2005 р. порівняно з 2004р. зросли на 9% за рахунок зростання цін на продукцію тваринництва на 29%. Ціни на продукцію рослинництва знизилися на 4%.

Будівельна діяльність

Протягом 2005 р. підприємствами, що працювали за контрактами будівельного підряду, виконано робіт на 25,5 млрд грн., що на 6,6% менше порівняно з 2004 р. і становить 91,4% обсягів будівельних контрактів, укладених з початку року.
У цілому на скорочення обсягів будівництва у 2005 р. суттєво вплинула робота підприємств, що займаються будівництвом інженерних споруд. Зокрема на 23,9% знизили обсяги робіт підприємства, що будують дороги (їхня частка у загальному обсязі будівельних робіт становила більше 13%). На 26,4% скоротили будівництво підприємства, що прокладають магістральні трубопроводи, лінії зв'язку та енергозабезпечення. Будівництво мостів, шляхових естакад, тунелів та метрополітену зменшено на 3,4%.
Винятком із загальної тенденції спаду у будівництві є зростання на 3,7% загального будівництва будівель, питома вага яких у загальному обсязі сягає 47,7%.
Скоротили обсяги будівництва підприємства 19 регіонів. Найбільше падіння (на 35-24%) відбулось у Рівненській, Закарпатській, Черкаській та Хмельницькій областях. Будівельники Кіровоградської, Львівської та Херсонської областей знизили обсяги підрядних робіт на 23-18%.

Транспорт

За 2005 р. підприємствами транспорту перевезено 809,3 млн т вантажів, що на 2,3% менше, ніж за 2004 р. Вантажооборот зменшився на 1,3% і становив 460,6 млрд ткм.
Перевезення вантажів залізницями порівняно з 2004 р. зменшилося на 3,0%, у тому числі відправлення вантажів -на 2,2%. Середньодобове вивантаження вагонів зменшилося в цілому на 4,0%. Порівняно з 2004 р. поліпшилися основні показники використання рухомого складу залізниць: середньодобова продуктивність вантажного вагона зросла на 8,2%, середній час обороту вантажного вагона скоротився на 10,1 год., більше ніж на 4 год. зменшився простій вагона під однією вантажною операцією.
Вітчизняний морський та річковий торговельний флот збільшив перевезення вантажів на 3,8%, в цілому замовникам доставлено 21,4 млн т вантажів. Перевезення вантажів підприємствами річкового транспорту порівняно з 2004 р. зросло на 8,5%, морського транспорту - знизилося на 2,5%. Обсяг переробки вантажів у торговельних і рибних портах та на промислових причалах (морських і річкових) збільшився на 5,4% і становив 151,9 млн т. Переробка експортних вантажів збільшилася на 7,0%, імпортних - на 13,8%, внутрішнього сполучення - на 7,2%, транзитних вантажів - на 0,8%. Кількість оброблених суден, закордонних та інфрахт, зросла на 10,8% і становила 16,5 тис. одиниць.
Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) перевезено 126,5 млн т вантажів, що на 1,7% більше порівняно з 2004 р., та виконано вантажооборот у обсязі 19,7 млрд ткм, який зріс на 28,8% за рахунок міжміських і міжнародних перевезень.
Магістральними трубопроводами транспортовано 212,6 млн т вантажів, що на 3,8% менше, ніж у 2004 р. Перекачка газу зросла на 0,1%, аміаку - на 5,9%, транспортування нафти зменшилося на 15,7%. Транзит газу зріс на 0,5%, аміаку -на 6,8%, нафти - зменшився на 3,4%.
За 2005 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4,3 млрд пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 111,4 млрд пас. км, що відповідно на 2,7% та на 6,3% більше порівняно з 2004 р. Залізничним транспортом за 2005 р. відправлено 444,7 млн пасажирів, що на 1,7% менше, ніж за 2004 р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 3,8 млрд пасажирів, що на 3,2% більше, ніж за 2004 р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зросло на 4,6%. Авіаційним транспортом перевезено 3,8 млн пасажирів, що на 17,6% більше порівняно з 2004 р.

~
Фінанси 
 

За даними Державного казначейства України, доходи Зведеного бюджету за січень-листопад 2005 р. становили 119,2 млрд грн. (32,8% до ВВП). В основному доходи були сформовані за рахунок податкових надходжень (73,3% від загальної суми доходів). Видатки Зведеного бюджету, включаючи кредитування за вирахуванням погашення, становили 116 млрд грн. (31,9% до ВВП). У структурі видатків Зведеного бюджету 62,1% припадає на фінансування соціально-культурних заходів, 10,3% - на здійснення загальнодержавних функцій, зокрема видатки по обслуговуванню боргу - 2,4% від загальної суми видатків (0,8% до ВВП), у тому числі зовнішнього боргу - 1,7% (0,6% до ВВП). Профіцит Зведеного бюджету за січень-листопад 2005 р. становив 3,2 млрд грн. (0,9% до ВВП).
Державний бюджет по доходах (з урахуванням взаємовідносин з місцевими бюджетами) виконано у сумі 93,9 млрд грн. (25,9% до ВВП) і на 70,7% сформовано за рахунок податкових надходжень, з яких податок на додану вартість становив 46%, податок на прибуток підприємств - 30,3%. У видатках Державного бюджету (включаючи кредитування за вирахуванням погашення), що становили 94 млрд грн. (25,9% до ВВП), переважає фінансування соціально-культурних заходів (42% від загальної суми видатків), громадського порядку, безпеки та судової влади (9%), загальнодержавних функцій (9,8%), у тому числі обслуговування боргу (2,8% від загальної суми видатків). Державний бюджет України зведено з дефіцитом 0,1 млрд грн. (0,01% до ВВП).
Фінансовий результат суб'єктів господарювання від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств та установ, що утримуються за рахунок бюджету) за січень-листопад 2005 р. становив 52,7 млрд грн. (загальна сума прибутку - 65,3 млрд грн., збитків - 12,6 млрд грн.).
Протягом січня-листопада 2005 р. збитково працювало 34,2% підприємств. Найбільше таких підприємств на транспорті та зв'язку (43,9%), у промисловості (39,7%) та будівництві (38,5%).
Дебіторська та кредиторська заборгованість по всіх суб'єктах господарювання (крім малих підприємств та бюджетних установ) на 1 грудня 2005 р. становила відповідно 335,1 млрд грн. та 420,4 млрд грн. Протягом листопада 2005 р. дебіторська заборгованість збільшилася на 1,0%, кредиторська зменшилася на 0,9%.
Питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості становила 21,6%, кредиторської - 22,2%. Протягом листопада 2005 р. обсяги простроченої дебіторської заборгованості зменшились на 1,2%, кредиторської - на 1,9%.

Зовнішня торгівля товарами

Обсяги експорту зовнішньої торгівлі України товарами за січень-листопад 2005 р. становили 31140,6 млн дол. США, імпорту - 32480,8 млн дол. і проти січня-листопада 2004 р. збільшилися відповідно на 5,6% та на 24,6%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1340,2 млн дол. (у січні-листопаді 2004 р. - позитивне сальдо 3407,9 млн дол.).
Зовнішньоторговельні операції з товарами Україна здійснювала з партнерами із 201 країни світу.
У січні-листопаді 2005 р. експорт української давальницької сировини становив 33,8 млн дол. США. Імпортовано готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, на 36,5 млн дол. Водночас в Україну надійшло іноземної давальницької сировини на 1570,1 млн дол. США. Експортовано готової продукції з імпортної давальницької сировини на 2285,7 млн дол.
Серед регіонів України найбільші обсяги експорту товарів припадали на м. Київ, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську, Полтавську та Одеську області. Найбільші імпортні надходження здійснювались у м. Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Одеську, Київську та Харківську області.

Оптова й роздрібна торгівля, ресторанне господарство

Оборот підприємств оптової торгівлі за 2005 р. становив 471,7 млрд грн. Фізичний обсяг оптового товарообороту порівняно з 2004 р. зменшився на 15%.
Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за 2005 р. становив 157,5 млрд грн., що на 22,4% більше обсягу 2004 р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 23,9%. В обороті організованих ринків майже третину обсягів становив продаж сільськогосподарських продуктів.
Оборот ресторанного господарства у 2005 р. проти 2004 р. збільшився на 4,2% і становив 4,3 млрд грн.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, за 2005 р. становив 91,9 млрд грн., що у порівнянних цінах на 23% більше обсягу 2004 року.

Ціни і тарифи
 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2005 р. становив 110,3% (у 2004 р. - 112,3%). За 2005р. темпи приросту цін (тарифів) на послуги (15,8%) випереджали приріст цін на продовольчі (10,7%) та непродовольчі товари (4,0%).
Індекс цін виробників промислової продукції за 2005 р. становив 109,5% (у 2004 р. - 124,1%).
Індекс цін на будівельно-монтажні роботи у січні-листопаді 2005 р. становив 124,1% (у відповідному періоді 2004 р. -125,1%).

Доходи населення

Номінальні доходи населення за січень-листопад 2005 р. порівняно з аналогічним періодом 2004 р. збільшились на 38,1%. Наявні доходи, які можуть бути використані населенням на придбання товарів та послуг, збільшились на 36,4%, а реальні наявні, визначені з урахуванням цінового фактора, -на 19,8%.
Наявні доходи у розрахунку на одну особу за січень-листопад 2005 р. становили 5244,3 грн. проти 3816 грн. за аналогічний період 2004 р.
Витрати населення у січні-листопаді 2005 р. порівняно з аналогічним періодом 2004 р. збільшились на 33,4%, приріст заощаджень становив 26201 млн грн.
У січні-листопаді 2005 р. середньомісячна номінальна заробітна плата, нарахована штатному працівнику (без урахування працівників малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців), становила 787,22 грн., що на 35,9% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року та в 1,7 раза перевищує законодавчо встановлений прожитковий мінімум для працездатної особи (453 грн.).
Реальна заробітна плата за одинадцять місяців 2005 р. порівняно з відповідним періодом 2004 р. збільшилася на 19,2%.
Загальна сума невиплаченої заробітної плати за одинадцять місяців 2005 р. збільшилася на 0,2% і на 1 грудня 2005 р. становила 1,1 млрд грн. Обсяг боргу дорівнював 10,7% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2005 р., проти 14,8% рік тому.
Протягом січня-листопада 2005 р. заборгованість працівникам економічно активних підприємств зменшилася на 0,9%, або на 5,0 млн грн., і на 1 грудня становила 580,0 млн грн. Разом з цим за період з початку 2005 р. збільшення суми боргу мало місце у половині видів економічної діяльності, серед яких найвищі темпи у державному управлінні (у 8,4 раза), лісовому господарстві (у 3 рази), допоміжних транспортних послугах (у 2,3 раза), в охороні здоров'я та соціальній допомозі (у 2,1 раза), освіті (в 1,6 раза), у сфері відпочинку, розваг, культури та спорту (в 1,4 раза).
Заборгованість із фінансування виплати пенсій та грошової допомоги по установах Мінфіну та Пенсійного фонду України після повної ліквідації протягом вересня 2000 р. в наступні періоди не виникала.
Заборгованість із виплати соціальної допомоги, передбаченої Законом "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", на 1 грудня 2005 р. становила 2,7 тис грн. (у Вінницькій області).
За даними міністерств та інших органів виконавчої влади, по закладах освіти, що перебувають в їхньому підпорядкуванні, заборгованість із виплат стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів протягом листопада 2005 р. зменшилася на 20,8% і на 1 грудня 2005 р. становила 907,1 тис грн., що більше суми заборгованості на 1 грудня 2004 р. на 12,5%, або на 0,1 млн грн.
У січні-листопаді 2005 р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 1283,5 тис. сімей, що становило 79,0% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Загальна сума призначених субсидій у січні-листопаді 2005 р. становила 37,0 млн грн. Середня сума призначеної субсидії на одну сім'ю у листопаді 2005 р. становила 43 грн.
Крім того, 623,8 тис. сімей (81,5% із числа тих, які звернулися) було призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 164,0 млн грн., з них у міській місцевості відповідно 145,7 тис. сімей на загальну суму 43,6 млн грн., у сільській місцевості - 478,1 тис. сімей на 120,4 млн грн. Середній розмір призначеної у листопаді 2005 р. субсидії цього виду на одну сім'ю становив 299 грн.
У січні-листопаді 2005 р. населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 9268,4 млн грн., що становило 109,6% нарахованих за цей період сум.

Ринок праці

За даними матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності, за січень-вересень 2005р. середньомісячна чисельність економічно активного населення віком 15-70 років становила 22,3 млн. осіб, з них 20,7 млн. осіб, або 93,0%, були зайняті економічною діяльністю, решта - не мали роботи, але активно її шукали та були готові приступити до неї, тобто відповідно до методології Міжнародної організації праці (МОП) класифікувалися як безробітні. Середньомісячна кількість безробітних (за методологією МОП) працездатного віку (особи, що самостійно шукали роботу, та ті, що перебували на обліку у державній службі зайнятості) становила 1,5 млн. осіб, або 7,6% від чисельності економічно активного населення зазначеного віку.
За 2005р. послугами державної служби зайнятості скористалися 2,9 млн. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, з них 65,4% зверталися до цієї установи упродовж року. На обліку в державній службі зайнятості на 1 січня 2006р. перебувало 903,5 тис. незайнятих громадян, з них кожний другий проживав у сільській місцевості. Серед зазначеної категорії громадян 97,6% мали офіційний статус безробітних, з яких більше ніж двом третинам було призначено допомогу по безробіттю.
Дисбаланс у розподілі виробничих ресурсів та робочої сили зумовлює значну міжрегіональну диференціацію зареєстрованого безробіття. Найвищий рівень зареєстрованого безробіття спостерігався у Тернопільській області (6,6%), а найнижчий - у м. Києві (0,4%). За повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж грудня 2005 р. скоротилася на 7,1% і на 1 січня 2006 р. становила 186,6 тис., але була на 12,1% більша, ніж рік тому.
Навантаження незайнятого населення, яке звернулося за сприянням у працевлаштуванні до державної служби зайнятості, на 1 вакансію загалом по країні за грудень 2005 р. зросло з 4 до 5 чоловік. За регіонами значення цього показника коливалося від 0,2 чоловіка у м. Києві до 27 чоловік у Черкаській області.
За сприяння Державної служби зайнятості у грудні 2005 р. було працевлаштовано 53,7 тис. чоловік, що на 21,0% менше, ніж у попередньому місяці та на 9,0% більше, ніж у грудні 2004 р. З причини самостійного працевлаштування упродовж грудня було знято з обліку 71,5 тис. чоловік. Крім того, дострокову пенсію оформлено 3,7 тис. громадян передпенсійного віку. З метою отримання нової професії або спеціальності державною службою зайнятості у грудні 2005 р. було направлено на навчання 11,0 тис. безробітних проти 13,5 тис. чоловік у попередньому місяці. Загалом на початок січня 2006 р. за такими направленнями у навчальних закладах усіх типів проходили професійне навчання 33,0 тис. чоловік (3,7% зареєстрованих безробітних).
З Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття протягом грудня на допомогу по безробіттю було витрачено 121,8 млн грн. Середньооблікова кількість безробітних, які її отримували впродовж зазначеного місяця, становила 631,2 тис. чоловік, або 71,6% від загальної кількості тих, що мали статус безробітного. Середній розмір допомоги у грудні 2005 р. порівняно з листопадом зріс на 3,8%, а з відповідним місяцем 2004 р. - на 31,8% і становив 192,89 грн., що дорівнює 58,1% законодавчо встановленого у цьому періоді мінімального рівня заробітної плати (332 грн.).

Демографічна ситуація

На 1 грудня 2005 р. в Україні, за оцінкою, проживало 46958,7 тис. чоловік, що на 322,1 тис. менше порівняно з початком 2005 р.
Основною причиною скорочення населення залишається його природне скорочення - переважання кількості померлих над народженими. У січні-листопаді 2005 р. цей показник зріс на 30,1 тис. чоловік, або на 10,2%, порівняно з відповідним періодом 2004 р. Загалом за одинадцять місяців 2005 р. народилося на 3,8 тис. дітей менше, ніж за відповідний період 2004 р. Однак за цей період було укладено майже на 20% більше шлюбів порівняно з відповідним періодом 2004 р.
Упродовж 2005 р. спостерігається тенденція переважання кількості прибулих в Україну на постійне проживання над кількістю вибулих. Порівняно з січнем-листопадом 2004 р. число прибулих на постійне проживання збільшилося з 34,8 тис. чоловік до 35,7 тис., а вибулих - зменшилося з 42,8 тис. чоловік до 32,2 тис.; міграційний приріст за одинадцять місяців 2005 р. становив 3,5 тис. чоловік.
Серед прибулих 85,1% становили іммігранти з країн СНД і 14,9% - з інших країн. Серед вибулих 61,6% виїхали до країн СНД і 38,4% - до інших країн.
 
Last Advertisement
Login
Log in:  
Password:  
 
You must register to get additional capabilities in the system, Registration is free

Економіка України за 2005 рік. - www.PromWood.com
Users OnLine: 
History forestry | Woodworking | Species of wood | Wood drying | Machinery and equipment | Finishing wood | Biofuel | Charcoal | Forest handbook | Охота