Факультет технології деревообробки
Останнім часом в економіці нашої держави з’явились певні позитивні зрушення. До галузей, які причетні до цього позитиву відносять і деревообробну.

Деревообробна галузь - це комплекс складних механічних та фізико-хімічних процесів. Ефективне керування цими процесами вимагає значних знань із різних галузей науки і техніки. Підготовка відповідних фахівців здійснюється на факультеті технології деревообробки Українського державного лісотехнічного університету - єдиного в Україні вищого навчального закладу лісотехнічного профілю.
Факультет технології деревообробки готує фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями (бакалавр, спеціаліст, магістр) з таких спеціальностей: “Технологія деревообробки”, “Хімічна технологія переробки деревини і рослинної сировини” та “Дизайн”. Крім цього на факультеті ведуться роботи з відкриття спеціалізацій: “Технологія целюлозно-паперового виробництва” та “Дерев’яне домобудування”.
Випускники факультету працюють на лісопромислових та деревообробних підприємствах, у проектно-конструкторських, проектно-технологічних, науково-дослідних інститутах, а також вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації.
Незабаром для випускників шкіл, училищ, технікумів та коледжів пролунає “останній” дзвоник і ми запрошуємо їх на факультет технології деревообробки. Особливо звертаюсь до випускників з південних, центральних та східних областей України, де відчувається значний дефіцит у спеціалістах з деревообробки. Коротко про умови вступу:
Прийом документів на денну та заочну форму з 15 червня до 15 липня (вступні випробування з 16 липня);
Вступники подають заяву про вступ до університету. До заяви вступник додає: документ державного зразка або його завірену ксерокопію про повну загальну середню освіту; медичну довідку за формою 086-У; 6 фотокарток розміром 3 х 4.
Паспорт (свідоцтво про народження), військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа про освіту (при поданні його копії) та документи, що дають право на пільги, вступник подає особисто;
Вступні випробування є конкурсними , проводяться у формі тестування (письмово) і оцінюються: профілюючі предмети - за дев’яностобальною системою, непрофілюючі - за шестидесятибальною системою.
За наслідками попереднього тестування на спеціальності “Технологія деревообробки” та “Хімічна технологія переробки деревини і рослинної сировини” зараховуються: випускники старшої школи, нагороджені золотою (срібною) медаллю; випускники коледжів, технікумів, училищ, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій і ліцеїв, що входять до навчального комплексу “Лісотехнічна освіта”, або мають з університетом відповідні угоди, якщо в документі про освіту оцінки “4” та “5”; випускники вищих навчальних закладів I - I I рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (на базі основної школи), які отримали диплом з відзнакою; призери I I I етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук з базових предметів і спеціальних дисциплін, та призери I I I етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, учні випускних курсів професійно-технічних навчальних закладів;
Фінансування підготовки фахівців проводиться: за державним замовленням; за рахунок пільгових довгострокових кредитів; за рахунок коштів юридичних осіб; за рахунок коштів фізичних осіб.
Детальнішу інформацію про умови вступу можна отримати у приймальній комісії університету (тел.35-40-94) і в деканаті факультету (34-11-82).
У 2000/2001 навчальному році плата за навчання фізичними та юридичними особами становила для спеціальностей факультету технології деревообробки: “Технологія деревообробки” – 1200 гривень у рік; “Хімічна технологія переробки деревини і рослинної сировини” - 900 гривень у рік, “Дизайн” – 2000 гривень у рік. Це невисокі ціни. Тому звертаюся до керівників підприємств різної форми власності з пропозицією скеровувати до нас на навчання кращих випускників шкіл та дітей своїх співробітників. Колектив факультету технології деревообробки докладе усіх зусиль щоб через п’ять років вони повернулися до Вас повноцінними молодими спеціалістами і працюватимуть на славу Ваших підприємств і нашої України!

 


 Last Advertisement
Login
Log in:  
Password:  
 
You must register to get additional capabilities in the system, Registration is free

Факультет технології деревообробки - www.PromWood.com
Users OnLine: 
History forestry | Woodworking | Species of wood | Wood drying | Machinery and equipment | Finishing wood | Biofuel | Charcoal | Forest handbook | Охота