З історії сертифікації лісів
Минуло не так багато часу відтоді як в лісовій політиці з’явився новий економічний інструмент – лісова сертифікація. За менш ніж два десятки років свого існування з перших декількох гектарів сертифікованих тропічних лісів в 1989 році процес сертифікації охопив великі площі тропічних, бореальних та лісів помірного клімату.

 Міжнародними організаціями, які впроваджують в практику лісову сертифікацію, стали Лісова управлінська рада (FSC), пан’європейський комітет лісового господарства (PEFC) та Міжнародна організація зі стандартизації (ISO). Сертифікація за цими схемами набула великого розповсюдження і охоплює десятки мільйонів гектарів лісів по всьому світу. Однак піонерами в царині лісової сертифікації були дещо інші організації.

Альянс дощових лісів (Rainforest Alliance) засновано в 1987 році в Нью-Йорку як некомерційну організацію, чиєю метою була міжнародна співпраця зі збереження тропічних лісів.

Реалізація лісової сертифікаційної програми, яка отримала назву Smart Wood Certification Programme, розроблена цією організацією, розпочалася в 1989 році. Програма має на меті сертифікацію ресурсів деревини з лісів зі сталим управлінням та лісів компаній, які запроваджують в себе таку систему управління та продають сертифікований ліс чи готові вироби з деревини на ринках США. В 1994 році ця організація розширила свою діяльність на регіони лісів помірного та бореального клімату в США та Канаді. Крім цього, Альянсом запущено в дію так звану Smart Wood-мережу – кооперативні зусилля щодо об’єднання регіональних організацій з сертифікації у всьому світі.
Керує організацією Рада лісових спеціалістів. Ця Рада в співпраці з науковими консультантами, наглядовими органами та місцевими фахівцями займається оцінкою відповідності сталого лісокористування чинним стандартам. Склад фахівців визначається комплексністю лісових операцій та характеристиками лісової продукції. Попередній аудит здійснюється трьома незалежними спеціалістами, які оцінюють можливість проведення сертифікації за схемою Smart Wood. Стандарти розробляються в співпраці з професійними лісівниками, екологами та соціологами і постійно переглядаються. Лісова оцінка базується на таких трьох принципах: підтримка збережувальних функцій, включаючи стабільність водойм та біологічну різноманітність; стабільність врожайності лісової продукції; позитивний вплив на місцеві спільноти.
Сертифіковані ліси класифікуються відповідно до того, наскільки вони відповідають цим принципам. Там, де організація розвинула власні регіональні специфічні стандарти управління, вони витісняють загальні.

Наукова сертифікаційна система (SCS) була заснована в 1984 році як комерційна різнопланова наукова організація. Раніше відома як Зелений хрест, цяорганізація розвинула серію програм із забезпечення

незалежної оцінки і сертифікації довкілля та харчових продуктів. У 1991 році організація розробила Програму збереження лісів (Forest Conservation Programme (FCP).
Виконавчий директор організації відповідає за виконання оцінки FCP для лісових операцій. Команда спеціалістів, що здійснює оцінку, складається з регіональних експертів в галузі лісівництва, які працюють за контрактом, екологів і соціологів. Попередній огляд проводить команда, яка цілком складається з працівників, що не пов’язані з SCS. В їхній компетенції є перегляд звітів про результати діяльності підприємств і оцінка протоколів і критеріїв.
FCP є програмою з сертифікації лісового менеджменту, розробленою, власне, з метою виявлення лісогосподарських операцій, де застосовується стале управління, а лісова продукція виготовляється в спосіб, що сприяє постійному відновленню лісових ресурсів, підтримці лісових екосистем і задовольняє мінімальні фінансові і соціоекономічні критерії. Програма підтримує єдину схему для оцінки відносної сталості лісових операцій у всьому світі. Вона ставить собі за мету підтримку ініціатив щодо покращання практики лісового менеджменту шляхом:
- створення систем аудиту внутрішнього менеджменту;
- забезпечення базових даних на існуючу менеджерську діяльність;
- прозорості і полегшення розвитку довготермінових цілей лісового менеджменту;
- моніторингу процесу в напрямку до довготермінових цілей через періодичний аудит;
- забезпечення ринкового визнання через систему маркування продукції і сприяння просування на ринку.

SGS Forestry є частиною міжнародної SGS групи компаній, котра спеціалізується на оглядовій і якісній сертифікації. Компанія має офіси в більш ніж 140 країнах світу та 32000 працівників.

Програму з сертифікації було розпочато в квітні 1992 року. Рада з сертифікації складається як мінімум з п’яти головних спеціалістів, які представляють лісову промисловість, довкільні і соціальні інтереси. Її головною метою є підтвердження того, що задокументовані сертифікаційні процедури адекватно виконуються і оцінки виносяться в неупередженій і професійній манері. Вона також розглядає всі скарги та апеляції. Головний менеджер групи є відповідальним за повсякденний перебіг і виконання сертифікаційної програми.
Штат працівників, який займається оцінюванням, виносить лісову оцінку відповідно до випробуваних і підданих тестуванню процедур для підтвердження об’єктивності і логічності. Лісові асесори відвідують незалежні курси, і якість їхньої роботи регулярно піддається перевірці і моніторингу. Сертифікаційна програма SGS Forest включає всі типи лісів. Вона ставить собі за мету сприяння кваліфікованому лісовому менеджменту на рівні, який вимагається принципами і критеріями Лісової управлінської ради (FSC P@C). Якісне лісове господарство визначається в ній, як:
- екологічно чутливе: коли його вплив на довкілля є однаково оцінений і мінімізований;
- соціально корисне: коли воно визнає свій вплив як на місцеве населення, так і на суспільство загалом;
- економічно вигідне: коли лісові операції є структуровані і керовані в такий спосіб, що вони є достатньо прибутковими для забезпечення стабільності операцій.
Сертифікаційна процедура та підхід SGS побудовані на стандартах систем якісного лісового менеджменту (таких як ISO 9000) і стандартах систем довкільного менеджменту (таких як BS 7750). Особлива увага приділяється добре структурованій системі лісового менеджменту, що досліджує і визначає потенційні проблеми, перш ніж вони набувають великого розмаху.
В своїй діяльності SGS Forestry використовує систему оцінок, котра базується на чітко задокументованих процедурах, які записані в підручнику для асесорів і обов’язково приймаються до уваги під час проведення оцінювання. Посібник дає змогу асесорові об’єктивно оцінити, наскільки чітко лісові операції відповідають рівню, який вимагається принципами і критеріями FSC.

Асоціація грунтознавців (The Soil Association) була заснована і зареєстрована як благодійна організація в 1946 році. В 1992 році асоціацією було започатковано Програму відповідального лісового господарства (Responsible Forestry Programme) для впровадження науковихрозробок програм та досліджень відповідності лісової продукції і забезпечення етичної і добре регульованої основи для сертифікації лісу. Це досягається через програму сертифікації лісової продукції і маркування (Woodmark).

Після двох років діяльності, протягом яких тимчасові стандарти були переглянуті, проаналізовані і піддані тестуванню, програма стала носити операційний характер. В середині 1994 року два Британські лісові господарства були сертифіковані за системою Woodmark. Правління маркетингової компанії цієї організації є відповідальним за розробку програми сертифікації лісової продукції.
Дорадчий орган складається з лісівників-практиків, вчених-лісознавців, екологів, соціологів і представників торгівлі, які є радниками з технічних і політичних питань. Інспекція здійснюється персоналом організації чи на контрактній основі кваліфікованими спеціалістами. Місцеві інспектори використовуються там, де це є можливим. Керування здійснюється чотирма членами правління: координатором, адміністратором і двома чиновниками. Також використовується добровільна праця.
Woodmark має за мету об’єднати виробників лісопродукції з лісів, в яких застосовується стале управління, зі споживачами, котрі бажають купити таку продукцію. Таким чином заохочується проведення сталої лісової діяльності. Також метою організації є покращання ефективності діяльності компаній, отримання і збереження інформації, контроль якості виробництва. Де це є можливим, організація співпрацює з місцевими організаціями, яким не байдужі проблеми сталого лісокористування, та в галузі розбудови національних сертифікаційних організацій.
Нині Woodmark діє за сприяння Лісової управлінської ради (FSC). Поки акредитаційна програма FSC перебувала на етапі становлення, Woodmark застосовувала власну систему схвалення для інших сертифікаційних схем чи сертифікованих лісів. Це дозволило лісам і лісовій продукції, сертифікованим за іншими схемами, бути формально визнаними. Таким чином уникнення подвійної сертифікації.

Лісову управлінську раду (FSC) засновано в Торонто (Канада) в жовтні 1993 року. На першій асамблеї були присутні 130 учасників з 25 країн, які ухвалили заснування FSC як незалежної, неприбуткової, неурядової членської організації.

Відтоді FSC ратифікувала 10 принципів і супутніх з ними критеріїв (P@C); організація має штаб-квартиру в Мехіко; виконавчого директора, що призначається, і міжнародну раду директорів, які проводять засідання раз на квартал.
Генеральна асамблея є найвищим органом управління в структурі FSC. Вона складається з двох палат:
1. Перша з них представляє економічні інтереси і має 25 відсотків голосів. Членами цієї палати можуть бути будь-які організації чи індивідуальні власники з комерційними інтересами в лісовій промисловості впродовж періоду, протягом якого вони зобов’язуються дотримуватися в своїй діяльності принципів і критеріїв FSC.
2. Друга палата представляє соціальні і природоохоронні інтереси і має 75 відсотків голосів. Обмежується неприбутковими, неурядовими, місцевими організаціями і соціальними рухами, які сповідують екологічно сприятливий, соціально корисний і економічно вигідний лісовий менеджмент.
Рада директорів обирається Генеральною асамблеєю так, щоби досягнути балансу між соціальними, екологічними і економічними інтересами. Список членів ради має бути доведений до відома і завірений FSC. Сертифікаційні органи і промислові асоціації можуть бути не представлені в раді. Секретаріат організації очолює виконавчий директор, в обов’язки якого входить виконання рішень Ради та всіх операцій, пов’язаних з її діяльністю. Технічний комітет робить огляд та дає рекомендації Раді з таких питань, як розвиток критеріїв і індикаторів FSC та національних і регіональних стандартів. Акредитаційний комітет переглядає заяви сертифікаційних органів і висуває пропозиції Раді щодо умов їх прийнятності. Касаційний комітет переглядає суперечливі ситуації і скарги, котрі надходять від членів організації щодо діяльності виконавчого директора, секретаріату чи ради директорів. Регіональні представники відіграють дуже важливу роль в діяльності FSC. В своїй роботі ця організація прагне до децентралізації своєї діяльності та підтримки місцевих учасників процесу сертифікації.
Підсумовуючи діяльність цих організацій, слід зазначити, що нині більшість з них є повноправними партнерами Лісової управлінської ради, дотримуються її принципів і критеріїв та здійснюють сертифікацію, будучи акредитованими виконавчим комітетом FSC. Сертифікати визнаються багатьма міжнародними організаціями, промисловими компаніями та мають довіру у споживачів. Організації діють переважно на теренах Північної та Латинської Америки. Інформація про перші ліси, які сертифіковані під егідою цих організацій відображена в таблиці.
Таблиця

Інформація про перші сертифіковані ліси
Організація Країна Площа сертифікованих лісів, га. Дата проведення сертифікації
Альянс дощових лісів (Rainforest Alliance) Бразилія 59000 листопад 1991
Гондурас 25000 лютий 1991
США 50000 листопад 1994
Індонезія 2831500 жовтень 1990
Наукова сертифікаційна систем (Scientific Certification System) США 38300 березень 1994
США 48300 жовтень 1992
Коста - Ріка 3900 лютий 1994
SGS Forestry Малайзія 3284 липень 1994
Папуа Нова Гвінея 12500 липень 1994
Гайана 500000 червень 1994
Асоціація ґрунтознавців (The Soil Association) Великобританія 92 липень 1994
Великобританія 65 травень 1994

Володимир КОВАЛИШИН,
інженер кафедри економіки і менеджменту лісових підприємств УкрДЛТУ.
Last Advertisement
Login
Log in:  
Password:  
 
You must register to get additional capabilities in the system, Registration is free

З історії сертифікації лісів - www.PromWood.com
Users OnLine: 
History forestry | Woodworking | Species of wood | Wood drying | Machinery and equipment | Finishing wood | Biofuel | Charcoal | Forest handbook | Охота