Щодо фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї
Головна державна інспекція з карантину рослин України затвердила Правила фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї (Наказ від 6 серпня 2002 року N 65, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 серпня 2002 р. за N 716/7004).

Ці Правила визначають організацію і порядок здійснення фітосанітарного контролю при імпорті, транзиті, експорті та проведення фітосанітарного огляду і експертизи деревини та виробів з неї.
Метою фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї (далі - лісоматеріали і пиломатеріали) є:
- захист споживачів від придбання заражених шкідниками та хворобами рослин лісоматеріалів, у тому числі імпортних, що можуть завдати значних збитків народному господарству та навколишньому середовищу України;
- виконання міжнародних обов'язків України, угод з карантину рослин, вимог договорів (контрактів);
- попередження проникнення шкідливих організмів як на територію України, так і за її межі.

Фітосанітарні вимоги включають:

- перелік карантинних зон, з яких заборонено вивіз лісоматеріалів без карантинного сертифіката, дату введення і загальний строк карантину;
- назву карантинного організму (українська та латинська); опис організму; ознаки пошкодження лісоматеріалів; назву порід дерев, які він пошкоджує; період часу протягом року, коли існує найбільша загроза поширення карантинного організму;
- вимоги до очищення лісоматеріалів від кори;
- вимоги до знезараження (фумігації) та антисептування лісоматеріалів, назву хімікатів (при умові їх використання при знезараженні), рівень їх концентрації та експозицію;
- строк дії фітосанітарного та карантинного сертифікатів. При відправці на експорт враховуються також вимоги контракту країни-імпортера, міжнародних конвенцій та угод.
Фітосанітарний сертифікат видають державні інспекції з карантину рослин. Фітосанітарний сертифікат установлює відповідність лісоматеріалів фітосанітарним вимогам.
Оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів проводиться згідно з поданою заявою, копією контракту на адресу державної інспекції з карантину рослин. Затрати на оформлення сертифікатів (фітосанітарного та карантинного) несе заявник згідно з розцінками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1993 року N 953 "Про розцінки на інспектування підкарантинних матеріалів, платних послуг підприємствам, організаціям та громадянам".
Ці Правила обов'язкові для виконання Головними державними інспекторами з карантину рослин, їх заступниками та державними інспекторами з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя при здійсненні державного контролю під час увезення, вивезення, перевезення, заготівлі, переробки та реалізації лісо- та пиломатеріалів.
Правила є обов'язковими для виконання всіма державними органами, а також підприємствами, установами і організаціями (усіх форм власності), посадовими особами та громадянами.
Увезення в Україну деревини та виробів з неї (лісоматеріалів, пиломатеріалів) (додаток 1) дозволяється при наявності в імпортера, експедитора карантинного дозволу на імпорт (транзит), що видає Головна державна інспекція з карантину рослин України (далі - Укрголовдержкарантин). Карантинний дозвіл на імпорт, виданий Укрголовдержкарантином на увезення деревини та виробів з неї, надсилається: державній інспекції з карантину рослин за місцем призначення вантажу, на адресу замовника та державному інспектору з карантину рослин у пункті пропуску через державний кордон України (додаток 2). Державний інспектор з карантину рослин перевіряє відповідність партії вантажу деревини та виробів з неї, що ввозиться на митну територію України, карантинному дозволу на імпорт.
При перетині державного кордону України кожна партія деревини та виробів з неї обов'язково повинна супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом, виданим державною службою з карантину або захисту рослин країни-експортера. Фітосанітарний сертифікат країни-експортера повинен відповідати формі, прийнятій Міжнародною конвенцією із захисту рослин (ФАО), та підтверджувати, що даний вантаж вільний від карантинних та інших шкідливих організмів. Фітосанітарний сертифікат країни-експортера повинен бути виданий на підставі заяви, огляду та експертизи не пізніше ніж за 14 днів до відправки лісоматеріалів.
Підставою для ввезення деревини та виробів з неї на територію України є наявність правильно оформленого фітосанітарного сертифіката країни-експортера та карантинного дозволу на імпорт.
Без узгодження з Укрголовдержкарантином і без карантинного дозволу на імпорт, але з обов'язковим проведенням фітосанітарного контролю у пункті пропуску через державний кордон України, дозволяється ввезення: художньо-декоративних товарів народних промислів та технічних виробів з деревини (агломерованих меблів, паркетної фрези, заготовок для тари тощо) з країн, вільних від розповсюдження карантинних шкідників. Фітосанітарний контроль таких вантажів проводять державні інспектори з карантину рослин у пункті пропуску через державний кордон України.
Ввезення таких підконтрольних матеріалів у країну здійснюється після фітосанітарного контролю і проставляння штампа встановленого зразка на документах митних органів, або товарно-транспортній накладній (згідно з додатками 3, 14 до Правил на державному кордоні України).
Вивезення деревини та виробів з неї за межі територій пунктів пропуску через державний кордон України усередину країни дозволяється після перевірки фітосанітарних документів та проведення фітосанітарного контролю, про що свідчать:
акт фітосанітарного контролю підкарантинних і підконтрольних матеріалів, транспортних засобів, а також відбору зразків для карантинної експертизи;
карантинний сертифікат.
На документах митних органів або на товарно-транспортній накладній проставляється штамп установленого зразка (згідно з додатками 3, 14 до Правил на державному кордоні України).
Увезення в Україну кори хвойних порід заборонено.
Перевезення деревини та виробів з неї транзитом територією України здійснюється при наявності на вантаж карантинного дозволу на транзит. Деревина та вироби з неї повинні супроводжуватися фітосанітарним сертифікатом країни-експортера та відповідати фітосанітарним вимогам країни-імпортера і України.
Фанера, паркетна фреза, меблі, заготовки для виготовлення тари тощо перевозяться транзитом через територію України в ізольованих транспортних засобах.
Пиломатеріали дозволяється перевозити транзитом через територію України тільки в очищеному від кори вигляді.
Усі лісоматеріали та пиломатеріали експортуються з України у супроводі фітосанітарного сертифіката, виданого державним інспектором з карантину рослин у місцях відвантаження деревини та виробів з неї, із зазначенням їх походження та адреси закордонного вантажоотримувача. Фітосанітарний сертифікат видається на кожну партію лісоматеріалів та пиломатеріалів, що експортується.
Наказ набрав чинності з 9 вересня 2002 року.

Чи знаєте Ви що

терміни у цих правилах уживаються у такому значенні:
Лісоматеріали (лісові сортименти) - частини стовбура дерева, що зберегли природню, фізичну та хімічну структуру деревини; використовуються у різних галузях народного господарства.
Пиломатеріали (оброблені лісоматеріали) - бруски, дошки, рейки, планки, шпали, клепка, розпилена фанера та інші деревинні матеріали, отримані шляхом розпилювання.
Пиловочник (округлі лісоматеріали) - колоди і кряжі, що є сировиною для виготовлення пиломатеріалів. Колодами називають довгі, а кряжами - короткі відрізки стовбура, очищені від сучків.
Підкарантинні лісоматеріали та пиломатеріали - матеріали та об'єкти, які можуть сприяти поширенню або за допомогою яких можуть поширюватися карантинні організми.
Підконтрольні лісо- та пиломатеріали - матеріали та об'єкти, що пройшли агломерацію і підлягають фітосанітарному контролю без супроводження фітосанітарних документів.
Фітосанітарний сертифікат - офіційний документ, який засвідчує фітосанітарний стан підкарантинного матеріалу відповідно до фітосанітарних правил і видається державними органами з карантину і захисту рослин країни-експортера.
Карантинний дозвіл на імпорт (транзит) - документ, що направляється для керівництва та виконання фітосанітарних вимог замовнику підкарантинного матеріалу або його юридичному представнику в Україні, державному інспектору з карантину рослин Республіки Крим, області, державним інспекторам з карантину рослин міст Києва та Севастополя, куди надходить підкарантинний матеріал.
Карантинний сертифікат - документ, що видається Державною службою з карантину рослин України, містить інформацію про фітосанітарний стан продукції рослинного походження, вирощеної в зонах особливого карантинного режиму, яка підлягає перевезенню всередині країни та яка перетинає державний кордон і визначає умови заготівлі, вивезення, перевезення, зберігання, переробки, реалізації та її використання.
Партія деревини та виробів з неї - це кількість однорідного матеріалу, що призначений для одночасного приймання чи відвантаження та перевозиться за одним транспортним документом, в одному транспортному засобі (вагоні, судні, баржі, автотранспортному засобі, у контейнері або іншому транспортному засобі) та посвідчується одним фітосанітарним (карантинним) сертифікатом.

 
Last Advertisement
Login
Log in:  
Password:  
 
You must register to get additional capabilities in the system, Registration is free

Щодо фітосанітарного контролю деревини та виробів з неї - www.PromWood.com
Users OnLine: 
History forestry | Woodworking | Species of wood | Wood drying | Machinery and equipment | Finishing wood | Biofuel | Charcoal | Forest handbook | Охота