Лісові парадокси держбюджету
Думка вченого
А. БОБКО, кандидат сільськогосподарських наук

Скільки баталій велося й досі ведеться довкола кожної копійки Держбюджету 2007 року. Мовляв, не вистачає коштів дітям війни, аграрній та соціальній сферам села й для багатьох інших потреб. І водночас у тому ж бюджеті немало їх передбачено для використання не за цільовим призначенням. Зокрема, на виконання сумнівної постанови Кабміну N 578 від 13 липня 2005 року "Про порядок використання коштів державного бюджету, які виділяються на створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг". Не подумайте, що я проти таких насаджень. Чим більше їх буде, тим краще, бо сприятимуть зменшенню згубного впливу на грунти вітрової та водної ерозій, а на врожай загалом - суховіїв. Але я за цілковиту ясність у цій важливій справі, а її якраз і немає.
У згаданій постанові йдеться про те, що "роботи із захисного лісорозведення виконуються на землях лісового фонду підприємств, що належать до сфери управління Держкомлісгоспу". Виходить, що Кабінет Міністрів таким чином благословив захисне лісорозведення... в лісах. До такого ще ніхто не додумувався, адже земельне законодавство не передбачає "належність земель" до якоїсь сфери. Є порядок надання їх у власність, постійне користування чи в оренду. І то тільки суб'єктам господарювання, а тут раптом - "належність до сфери". Та ще й у складі так званих "земель лісового фонду", котрі, як відомо, майже на 90 процентів вкриті лісовою рослинністю. І от саме тут належить розвивати "захисне лісорозведення". І сміх і гріх.
Та поїхали далі. У пункті 4 згаданої постанови зазначено: "Невідкладні заходи із захисного лісорозведення щодо захисту деградованих і малопродуктивних земель сільськогосподарського та іншого призначення... здійснюються на підставі звернень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування... Для здійснення невідкладних заходів із захисного лісорозведення може бути спрямовано до 10 відсотків загальної суми коштів за бюджетною програмою". Запам'ятаймо цю цифру: лише 10 процентів грошей, виділених на втілення згаданої постанови, може бути використано для справжнього діла, тобто отих самих захисних насаджень і смуг. А куди діваються решта 90 процентів? Смішно було б навіть говорити, що використовуються для створення, повторюся, захисних насаджень і смуг у лісі. А суми ж немалі. Скажімо, Держбюджетом-2006 на виконання постанови було передбачено 25,1 мільйона гривень. За вирахуванням 10 процентів залишається 22,6 мільйона гривень. Як їх використано? На 2007 рік передбачено 47,1 мільйона гривень видатків. Яка буде доля 42,4 мільйона із них?
Що ж стосується земель сільськогосподарського призначення, то більшість їх уже розпайована. Тому згадувані в постанові "звернення органів виконавчої влади" не що інше, як зумисно затуманене бюрократичне прикриття для одержання додаткових коштів "сферою", що іменується Держкомлісгоспом.
У згаданій постанові є й інші "перли". Так, у пункті 2 зазначено: "Держкомлісгосп формує і затверджує в межах коштів, що передбачаються щороку в державному бюджеті на виконання бюджетної програми, план заходів щодо створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг...". Виходить, що не органи агропромислової галузі України, навіть не органи виконавчої і представницької влад, а Держкомлісгосп формує створення агролісомеліоративних насаджень, хоча агролісомеліорація споконвічно була і має бути спрямована на докорінне поліпшення природних якостей грунтів в аграрному секторі економіки. Цілком очевидно, що й виділеними для цього коштами мають розпоряджатися органи агрополітики. Такий порядок зрозумілий і логічний. Тому, щоб створити видимість легітимності неправедному використанню бюджетних коштів, й винайдено новий "порядок", про який ідеться в згадуваній постанові Кабміну.
Тому, враховуючи нинішню фінансову скруту, хоча б при коригуванні бюджету за результатами першого кварталу варто згадати оті 42,4 мільйона гривень, щоб переадресувати їх на інші потреби, скажімо, на вирішення економічних проблем і соціальної сфери села.
У подальшому створення захисних лісових насаджень і полезахисних лісових смуг, як те диктує економічна реформа в справі землекористування, треба проводити на замовлення суб'єктів аграрного сектору економіки. Замовлення, у разі необхідності фінансування їх коштом державного бюджету, мають робити особисто суб'єкти господарювання на основі належно розроблених ними проектів із необхідним техніко-економічним обгрунтуванням, а також матеріалів екологічної експертизи й погоджень із органами місцевого самоврядування. Тільки в такому разі на пропозицію "замовника" (агрофірма, сільгосппідприємство, орендарі й т. ін.) підрядник (держлісгосп чи інший суб'єкт господарювання) повинен брати на себе зобов'язання і виконувати відповідні роботи, а держава компенсувати належні затрати на створення меліоративних лісонасаджень на землях сільськогосподарського призначення.
Саме такий порядок є цивілізованим і відповідає вимогам ринкової економіки. При цьому замовник і агросектор країни отримують дивіденди у формі збільшення віддачі сільськогосподарських угідь за рахунок захисту земельних ресурсів від вітрової і водної ерозій. Впровадження такої системи вносить в агролісомеліорацію більше прозорості й економічної спрямованості, що, врешті-решт, повинно покласти край централізованому втручанню Держкомлісгоспу в аграрну політику на землях сільськогосподарського призначення, а отже, й розбазарюванню народних коштів. Адже формування "плану заходів щодо створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг" Держкомлісгоспом є порушенням Земельного кодексу, оскільки, по суті, є втручанням держави в здійснення юридичними і фізичними особами їхніх прав щодо володіння, користування і розпоряджання землею.
 Було б справедливо не тільки переадресувати зазначені 42,4 мільйона гривень для села, а й припинити чинність зазначеної постанови Кабінету Міністрів. Держкомлісгосп, зрозуміло, до такої ініціативи не вдасться. То, може, Міністерство економіки як центральний економічний орган виконавчої влади зініціює відповідне подання?

 

 Последние обьявления
Авторизация
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

Лісові парадокси держбюджету - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
История лесоводства | Деревообработка | Породы древесины | Сушка древесины | Станки и оборудование | Отделка деревом | Биотопливо | Древесный уголь | Лесной справочник | Охота