Аналіз впливу регуляторного акту
Аналіз впливу регуляторного акту “Про внесення змін до Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду”

до проекту наказу ДПА України, Держкомлісгоспу України, Мінфіну України, Мінекономіки України та Мінприроди України “Про внесення змін до Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду”

1. Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Статтею 14 Закону України „Про систему оподаткування” встановлено, що збір за спеціальне використання природних ресурсів, в тому числі і збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду як складова цього збору, належать до загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів).
Порядок справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 року №1012 „Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду”.
Форму розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду затверджено наказом Державного комітету лісового господарства України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державної податкової адміністрації України від 15 жовтня 1999 року №91/241/129/236/565 „Про затвердження Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду” (далі – наказ №91/241/129/236/565), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 листопада 1999 року за №785/4078.
Підпунктом „ї” підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181-ІІІ „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (далі – Закон №2181) визначено, що форма податкової декларації (розрахунку) встановлюється центральним (керівним) органом контролюючого органу за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики. Тобто, форми податкових декларацій (розрахунків) згідно із законом мають затверджуватися наказом центрального (керівного) органу контролюючого органу, а не спільним наказом кількох міністерств і відомств.

2. Цілі державного регулювання

Проектом спільного наказу „Про внесення змін до Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду” (далі – проект наказу) пропонується привести пункт 5.9 розділу 5 та абзаци другий і четвертий пункту 6.1 розділу 6 Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затвердженої наказом №91/241/129/236/565, у відповідність до норм підпункту „ї” підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону №2181.

3. Визнання альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Внесення змін до наказу №91/241/129/236/565 дозволить узгодити його норми із Законом №2181 та забезпечить правову основу для затвердження ДПА України форми податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів.
Альтернативних варіантів досягнення цілей, передбачених цим проектом, немає.

4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Для розв’язання проблеми до пункту 5.9 розділу 5 та другого і четвертого абзаців пункту 6.1 розділу 6 Інструкції про механізм справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затвердженої наказом №91/241/129/236/565, вносяться зміни, якими пропонується продовжити дію форми розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду та застосування Порядку складання розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду, затверджених наказом №91/241/129/236/565, до затвердження наказом ДПА України форми податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

У разі прийняття проекту наказу будуть створені правові підстави для затвердження наказом ДПА України форми податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів, що відповідатиме нормам підпункту „ї” підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону №2181.

 6. Очікувані результати прийняття акту
Вигоди Витрати
Сфера інтересів держави
Можливість затвердження ДПА України форми податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів згідно з вимогами Закону № 2181 Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні.
Сфера інтересів суб’єктів господарювання
Подання платниками податкових розрахунків збору за спеціальне використання лісових ресурсів за уніфікованими формами Додаткові витрати суб’єктів господарювання не виникнуть. Проект матиме вплив лише на суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів
7. Термін дії акту

Постійно. Термін дії наказу може бути обмежено лише втратою чинності наказу №91/241/129/236/565 або підпункту "ї" підпункту 4.4.2 пункту 4.4 статті 4 Закону №2181.

8. Показники результативності акту

Прийняття наказу не впливає на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.
Кількість платників, на яких поширюватиметься дія наказу, – близько 1 тисячі.
Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акту, фактично не змінюватиметься.
Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акту – високий. З цією метою здійснюється підготовка листів-роз’яснень, методичних рекомендацій, статей у періодичному виданні „Вісник Державної податкової служби України”.
Затвердження наказу надасть можливість ДПА України затвердити своїм наказом форму податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів згідно з вимогами Закону №2181.
Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.
Дія відповідного наказу поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють спеціальне використання лісових ресурсів.
Отже, наказ не впливає на інтереси інших суб’єктів господарювання – платників податків, тому не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акту

Базове відстеження результативності зазначеного наказу буде здійснюватись шляхом аналізу даних щодо надходжень збору за спеціальне використання лісових ресурсів і автоматичної обробки податкових розрахунків цього збору, контролю за правильністю їх складання та своєчасністю їх подання до органів державної податкової служби.
Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторним актом та затвердження нової форми податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів згідно із Законом №2181, шляхом аналізу даних щодо надходжень цього збору після прийняття нової форми та шляхом аналізу показників автоматичної обробки нових податкових розрахунків збору за спеціальне використання лісових ресурсів.
Періодичне відстеження дії регуляторного акту передбачається здійснювати через кожні 3 роки після набрання чинності регуляторного акту протягом всього терміну його чинності.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається визначати шляхом узгодження показників податкових розрахунків та додатків до них у процесі їх складання платником та обробки в автоматизованому режимі органами державної податкової служби або встановлених за результатами відстеження, буде розглядатись можливість їх виправлення через внесення відповідних змін.


Заступник Голови ДПА України Я.В.Янушевич
 Последние обьявления
Авторизація
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

Аналіз впливу регуляторного акту - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
Історія лісівництва | Деревообробка | Породи деревини | Сушіння деревини | Верстати і обладнання | Оздоблення деревом | Біопаливо | Деревянне вугілля | Лісовий довідник | Охота