Стратегія розвитку лісового господарства на 2007 і подальші роки
Стратегія розвитку лісового господарства на 2007 і подальші роки передбачає:
• Підвищення ефективності управління лісовим господарством Реформування економічної та фінансової системи ведення лісового господарства
• Удосконалення ведення лісового господарства
• Основні напрямки розвитку галузевої науки
• Участь України у міжнародних процесах із збереження та захисту лісів

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА НА 2007 І ПОДАЛЬШІ РОКИ

Підвищення ефективності управління лісовим господарством передбачає:
• довести до 2010 року обсяги лісопосадок до 100 тис. гектарів на рік;
• запровадження принципів невиснажливого лісокористування та екосистемного підходу в процесі реформування та збалансованого розвитку лісового господарства;
• передачу для ведення лісового господарства лісів, що знаходяться у державній власності, крім тих, що використовуються для потреб оборони, до сфери управління спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі лісового господарства – Держкомлісгоспу України;
• забезпечення охорони та відтворення лісів в межах населених пунктів та лісів, які створені або створюються на землях приватної форми власності;
• організацію ефективного моніторингу за станом лісів та результативністю управлінських рішень.
Реформування економічної та фінансової системи ведення лісового господарствапередбачає:
• створення конкурентних засад надання послуг лісовому господарству;
• удосконалення механізму плати за лісові ресурси;
• розробку методики розрахунку рівня плати за використання земель лісового фонду для потреб рекреації, мисливського господарства, промислової заготівлі грибів, ягід, лікарської сировини тощо;
• оптимізацію структури та кількості лісогосподарських підприємств з ведення лісового господарства залежно від лісорослинної зони та експлуатаційного чи екологічного значення лісів;
• стимулювання розвитку в лісах рекреаційної та туристичної інфраструктури, еколого - просвітницької діяльності.
Удосконалення ведення лісового господарствапередбачає:
• забезпечення екологічно орієнтованого ведення лісового господарства та комплексного використання лісових ресурсів з врахуванням ландшафтно -водозбірних принципів ведення лісового господарства, перегляд принципів розподілу лісів за екологічним і господарським значенням та залежно від переваг виконуваних ними функцій, розробка методики кадастрової оцінки лісів, зменшення обсягів суцільних рубок, заміна їх на поступові і вибіркові, особливо в лісах зелених зон навколо населених пунктів;
• забезпечення збереження біологічного різноманіття лісів;
• інвентаризацію та оптимізацію лісових природно-заповідних територій та об’єктів на землях лісового фонду;
• розв’язання проблеми захисного лісорозведення на державному рівні шляхом інвентаризації полезахисних лісових смуг, закріплення полезахисних лісових смуг за землекористувачами, відновлення агролісомеліоративних служб, законодавчого урегулювання вирішення питання цільового виділення земель під захисне лісорозведення;
• забезпечення державної підтримки створення захисних насаджень та полезахисних лісових смуг на еродованих землях, що знаходяться у приватній і комунальній власності;
• вдосконалення системи лісокористування (вік, види, способи рубок та їх планування) по природних зонах;
• проведення лісогосподарських заходів з врахуванням регіональних еколого - економічних та соціальних особливостей, що зокрема передбачають: запровадження технології гірських лісозаготівель на базі природозберігаючих систем машин та механізмів, заміну похідних ялинників на корінні деревостани, проведення робіт на радіоактивно забруднених лісових територіях, спрямованих на реабілітацію лісів, здійснення постійного радіологічного моніторингу, створення та вирощування стійких до екстремальних природних умов Степу лісових біогеоценозів з врахуванням необхідності переведення господарювання на ландшафтно-екологічні принципи;
• покращення наукового та кадрового забезпечення розвитку лісового господарства;
• впровадження інформаційних технологій і вдосконалення системи інформаційного забезпечення лісового господарства;
• вдосконалення системи лісовпорядкування, інвентаризації і моніторингу лісів на основі геоінформаційних технологій;
• розвиток лісової інфраструктури (дороги, мости, підпірні стінки, гідротехнічні споруди тощо);
• посилення функцій і ролі Державної лісової охорони, прийняття Положення про Державну лісову охорону.
Основними напрямками розвитку галузевої науки будуть:
• вдосконалення тематичної спрямованості наукових досліджень;
• впровадження результатів досліджень в діяльність лісових підприємств;
• зміцнення дослідної бази науково-дослідних організацій;
• забезпечення науковими кадрами;
• розвиток науково-видавничої діяльності.
Участь України у міжнародних процесах із збереження та захисту лісів передбачає:
• забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України щодо лісів;
• участь у роботі міжнародних лісівничих організацій;
• вивчення нових технологій і методів організації та ведення лісового господарства;
• розширення співпраці між науковими і освітніми організаціями, проведення спільних наукових досліджень;
• обмін експертами, вченими, спеціалістами, а також делегаціями в наукових і навчальних цілях та з метою ознайомлення;
• обмін інформаційними матеріалами;
• регіональна прикордонна співпраця з метою координації дій щодо обмеження чисельності шкідників лісу, наслідків стихійних лих і лісових пожеж;
• участь у міжнародних конгресах, конференціях, виставках.


 Последние обьявления
Авторизація
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

Стратегія розвитку лісового господарства на 2007 і подальші роки - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
Історія лісівництва | Деревообробка | Породи деревини | Сушіння деревини | Верстати і обладнання | Оздоблення деревом | Біопаливо | Деревянне вугілля | Лісовий довідник | Охота