Регламент організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини
ЗАТВЕРДЖЕНО
Державне підприємство Торговий дім „Крона”
____ПІДПИС___ І.В. Якубович
„9” листопада 2007 року

РЕГЛАМЕНТ
організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини

1. Цей Регламент регулює порядок реалізації усієї необробленої деревини, заготовленої державними підприємствами, які здійснюють заготівлю деревини як постійні користувачі лісових ресурсів, за винятком дров паливних, деревини, яка використовується для розвитку матеріально-технічної бази (будівництво, ремонт тощо) постійних лісокористувачів відповідно до затверджених кошторисів, деревини, використання якої передбачено колективними договорами, а також деревини для індивідуального ремонту та будівництва.
1.1. Замовниками аукціонних торгів виступають продавці необробленої деревини (постійні лісокористувачі), які здійснюють заготівлю деревини на території України у порядку, встановленому законодавством.
1.2. Виконавцем з реалізації необробленої деревини на єдиному організованому ринку є Державне підприємство Торговий дім „Крона”, яке на підставі угод та наказів Замовників за їх дорученням забезпечує реалізацію необробленої деревини на аукціонних торгах та уклало з визначеною біржею угоду на проведення аукціонів.
1.2. Організатором аукціону з продажу необробленої деревини в кожній області України виступає відповідна біржа ( надалі Біржа ), на базі якої проводитимуться аукціони згідно з укладеними договорами ( угодами) між Біржею та Виконавцем.
1.3. Учасниками аукціону, які відповідають умовам цього Регламенту та допущені до участі в аукціонах, а також беруть в них участь через своїх уповноважених осіб, що діють на підставі доручень встановленого зразка, є Замовники (продавці), які діють, на підставі внутрішніх наказів, через Виконавця та покупці - суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, резиденти України, які бажають придбати необроблену деревину відповідно до умов аукціону від свого імені та за власний рахунок і не перебувають у стані ліквідації і проти них не порушено справу про банкрутство.
1.4. Для організації та проведення аукціону створюється Аукціоний Комітет у кількості не менше ніж 5 (п’ять ) осіб.

2. Організація аукціонів.

2.1. Аукціони з продажу необробленої деревини проводяться не пізніше ніж за 20 днів до початку наступного кварталу.
2.2. Замовники не пізніш ніж за 20 днів до проведення аукціонів надають Виконавцю пропозиції з продажу необробленої деревини (заявки встановленої форми. в яких зазначаються кількість необробленої деревини, її якісні характеристики, початкова ціна лота та мінімальна ціна лота, за якою продавець може укласти договори купівлі-продажу з покупцями, визначеними за результатами аукціону).
2.3. Виконавець на підставі, отриманих від Замовників пропозицій з продажу необробленої деревини, формує зведений реєстр заявок (додаток №1) в розрізі лотів окремо по кожному виду продукції та кожній породі деревини з урахуванням сортиментів, сортів, геометричних розмірів відповідно до чинних стандартів та не пізніше ніж за 15 днів до проведення аукціонів подає його на Біржу.
2.4. Біржа, на підставі одержаного від Виконавця зведеного реєстру заявок від Замовників, формує бюлетень аукціонних торгів та не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення аукціону оприлюднює інформацію про проведення аукціону в друкованих засобах масової інформації обласного значення, при проведенні аукціонів в регіонах, та загальнодержавного значення при проведенні спеціалізованого аукціону, а також зазначена інформація публікується на власній сторінці біржі в мережі Інтернет.
2.5. Аукціонний бюлетень, який містить відомості про обсяги необробленої деревини, що виставляються для реалізації на аукціоні, кількість та розміри лотів, якісні характеристики, початковий рівень ціни за один метр кубічний, крок аукціону, базисні умови поставки, публікується на власній сторінці біржі в мережі Інтернет за 10 днів до дня проведення аукціону.
2.6. Вартісні показники у пропозиціях продавців та аукціонній документації наводяться у гривнях. Вартість лота, а також крок аукціону встановлюються з урахуванням податку на додану вартість.
2.7. Організаційне проведення аукціонних торгів здійснює Біржа, яка організовує:
2.7.1. реєстрацію заявок від покупців на участь в аукціоні;
2.7.2. формування бюлетенів аукціонних торгів;
2.7.3. реєстрацію учасників торгів в день його проведення та видачу учасникам карток-ідентифікаторів з номером, що відповідає номеру реєстрації заявки;
2.7.4. оформлення та реєстрацію аукціонних свідоцтв переможців.
2.8. Для участі в аукціоні Покупці подають відповідній біржі заявки, встановленою біржею форми, з пропозиціями на купівлю необробленої деревини. В заявці, що надається Біржі Покупцем, зазначається сортимент та кількість необробленої деревини відповідно до лотів аукціонного бюлетеня, на яку Покупець може укласти договори купівлі-продажу з продавцями;
2.9. Прийом заявок Біржею на участь в аукціонах починається з дня публікації офіційного повідомлення про проведення аукціонів за адресами опублікованими в засобах масової інформації і на власній сторінці Біржі в мережі Інтернет.
2.10. Заявка подається з наступними документами:
2.10.1. - нотаріально засвідчена копія Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства (юридичної особи або фізичної особи-підприємця);
2.10.2. - нотаріально засвідчені копії установчих документів;
2.10.3. - копія довідки з державного комітету статистики України;
2.10.4. - копія довідки про взяття на облік платника податків;
2.10.5. - довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої необробленої деревини за попередній квартал;
2.10.6. - довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів купівлі-продажу;
2.10.7. - документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску.
2.11. Копії документів на участь в аукціоні повинні бути завірені печаткою покупця, за винятком копій документів, які повинні бути засвідчені нотаріально.
2.12. Заявка на купівлю не може бути меншою, ніж розмір одного лота.
2.13. Заявки на участь в аукціоні приймаються кожного робочого дня. Прийом заявок на участь в торгах припиняється за один день до їх проведення.
2.14. Заявки на участь в аукціоні реєструються Біржею в журналі реєстрації заявок.
2.15. Покупець сплачує гарантійний внесок у розмірі 5 % від початкової вартості обсягу купівлі необробленої деревини зазначеного в його заявці (згідно Аукціонного бюлетеня), не пізніше 15-00 робочого дня, що передує дню проведення аукціону на рахунок відповідної біржі. Гарантійний внесок сплачується без урахування ПДВ.
2.16. Біржа має право відмовити покупцям в участі в аукціонних торгах або в реєстрації учасників, якщо вони не виконали умови п.п. 2.10., 2.11., 2.12, або перебувають у стадії реорганізації чи ліквідації.

Страницы:
2 1Последние обьявления
Авторизация
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

Регламент організації та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
История лесоводства | Деревообработка | Породы древесины | Сушка древесины | Станки и оборудование | Отделка деревом | Биотопливо | Древесный уголь | Лесной справочник | Охота