ИНКОТЕРМС-2000
FAS
Free Alongside Ship (... named port of shipment)
Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)

Термін "Франко вздовж борту судна" означає, що продавець виконав поставку, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах в зазначеному порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту всі витрати і ризики втрати або пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Цим дане видання відрізняється від попередніх видань Інкотермс, в яких обов'язок по митному очищенню для експорту покладалася на покупця. Однак, якщо сторони бажають, щоб покупець взяв на себе обов'язки по митному очищенню товару для експорту, то це повинно бути чітко обговорене у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу.
Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

А. Обов’язки продавця Б. Обов’язки покупця
А.1. Надання товару у відповідності з договором Продавець зобов'язаний відповідно до договору купівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу. Б.1. Сплата ціни Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару.
А.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно, всі митні формальності, необхідні для експорту товару. Б.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно, всі митні формальності для імпорту товару а також для його транзитного перевезення через треті країни.

А.3. Договори перевезення і страхування :
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань.
б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення і страхування:
а) Договір перевезення Покупець зобов'язаний за свій рахунок укласти договір перевезення товару від названого порту відвантаження.
б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
 
А.4. Поставка Продавець зобов'язаний поставити товар уздовж борта зазначеного судна в названому покупцем місці навантаження, у названому покупцем порту відвантаження і відповідно до звичаїв порту, у встановлену дату або обумовлений термін. Б.4. Прийняття поставки Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, коли вона здійснена у відповідності зі статтею А.4.
А.5. Перехід ризиків Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.5. нести всі ризики втрати або пошкодження товару до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4. Б.5. Перехід ризиків Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати або пошкодження товару :
- З моменту, коли товар поставлений йому у відповідності зі статтею А.4., і
- С погодженої дати чи з витікання погодженого терміну для постачання, які виникають або при невиконанні ним обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7., Або у випадку, якщо призначене їм судно не змогло прибути своєчасно або не могло прийняти товар вчасно або припинило прийняття вантажу до настання встановленого в статті Б.7. часу. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору.
А.6. Розподіл витрат Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:
- Нести всі витрати, пов'язані з товаром до моменту його доставки у відповідності зі статтею А.4. і
- Оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при експорті товару.
Б.6. Розподіл витрат Покупець зобов'язаний:
- Нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту доставки товару у відповідності зі статтею А.4., і
- Нести всі додаткові витрати, що виникли або внаслідок того, що призначене їм судно не змогло прибути своєчасно, або не могло прийняти товар вчасно, або припинило прийняття вантажу до настання встановленого у відповідності зі статтею Б.7 часу, або ж внаслідок невиконання ним обов'язку дати належне повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору, і
- Оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки та інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають сплаті при імпорті товару, і, в разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни.
А.7. Повідомлення покупцю Продавець зобов'язаний сповістити покупця належним чином про те, що товар поставлений вздовж борту вказаного судна. Б.7. Повідомлення продавцю Покупець зобов'язаний сповістити продавця достатнім чином про назву судна, про пункт на місці навантаження і часу відвантаження.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення Продавець зобов'язаний надати покупцеві за свій рахунок як доказ постачання товару звичайні транспортні документи у відповідності до статті А.4.В випадку, якщо такий доказ, згаданий вище, не є транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцеві на його прохання, за його рахунок і на його ризик всіляке сприяння в одержанні транспортного документа (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, доказу про перевезення внутрішнім водним транспортом). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI). Б.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні сообщеніяПокупатель зобов'язаний прийняти докази поставки у відповідності зі статтею А.8.
А.9. Перевірка - упаковка - маркування Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок сплатити витрати, пов'язані з упаковкою, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки). Останнє здійснюється в тій мірі, в якій обставини, що відносяться до транспортування (наприклад, способи перевезення, місце призначення), були відомі продавцю до укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна бути маркована належним чином. Б.9. Огляд товару Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким будь-яким оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.
А.10. Інші обов'язки Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів або еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8), видаваних чи використовуваних у країні відправлення і  / або в країні походження товару , які можуть знадобитися покупцеві для імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті страни.Продавец зобов'язаний забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідної для здійснення страхування. Б.10. Інші обов'язки Покупець зобов'язаний нести всі витрати і оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., А також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.
 
Страницы:
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Последние обьявления
Авторизація
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

ИНКОТЕРМС-2000 - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
Історія лісівництва | Деревообробка | Породи деревини | Сушіння деревини | Верстати і обладнання | Оздоблення деревом | Біопаливо | Деревянне вугілля | Лісовий довідник | Охота