ИНКОТЕРМС-2000
 CIF
Cost, Insurance and Freight (... named port of destination).
Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)

Термін "Вартість, страхування і фрахт" означає, що продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. Продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, АЛЕ ризик втрати або пошкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця.
Однак, за умовами терміна CIF на продавця покладається також обов'язок придбання морського страхування на користь покупця проти ризику втрати й ушкодження товару під час перевезення.
Отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування та сплатити страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIF, від продавця потрібно забезпечення страхування лише з мінімальним покриттям. У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з великим покриттям, він повинен або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам вжити заходів по висновку додаткового страхування.
За умовами терміна CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорта.Данний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, варто застосовувати термін CIP.

А. Обов’язки продавця Б. Обов’язки покупця
 А.1. Надання товару у відповідності з договором Продавець зобов'язаний відповідно до договору купівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу.  Б.1. Сплата ціни Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару.
 А.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно, всі митні формальності для експорту товару.  Б.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно, всі митні формальності для імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни.
 А.3. Договори перевезення і страхування :
а) Договір перевезення Продавець зобов'язаний укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення товару до зазначеного порту призначення по звичайному судноплавному маршруту на морському (або на відповідному для внутрішнього водного транспорту) судні такого типу, який звичайно використовується для перевезення товару, аналогічного товару, вказаному в договорі купівлі-продажу.
б) Договір страхування Продавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок - як це погоджено в договорі купівлі-продажу - страхування вантажу на умовах, що дозволяють покупцеві або іншій особі, що володіє страховим інтересом, звернутися безпосередньо до страховика, а також надати покупцеві страховий поліс або інший доказ страхового покритія.Страхованіе повинно бути зроблене в страховика чи в страховій компанії, що користуються доброю репутацією, і, якщо немає спеціальних угод про протилежне, то страхування повинно бути проведено у відповідності з мінімальним покриттям згідно з Умовами Інституту з розробки вантажних термінів (Institut Cargo Clauses) (Об'єднання лондонських страховиків (Institute of London Underwriters)) або будь-якого подібного збірника договірних статей. Тривалість страхового покриття повинна відповідати статтям Б.4. і Б.5. На вимогу покупця і за його рахунок продавець зобов'язаний зробити страхування від військових ризиків, страйків, заколотів та інших цивільних хвилювань, якщо це можливо. Страхування повинно покривати, як мінімум, передбачену в договорі купівлі-продажу ціну плюс 10% (тобто 110%) і має бути укладено у валюті договору купівлі-продажу.
 
 Б.3. Договори перевезення і страхування :
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань.
б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
 А.4. Поставка Продавець зобов'язаний занурити товар на борт судна в порту відвантаження у встановлену дату або в межах узгодженого терміну.  Б.4. Прийняття поставки Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару у відповідності зі статтею А.4. і отримати товар від перевізника в названому порту призначення.
 А.5. Перехід ризиків Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.5. нести всі ризики втрати або пошкодження товару до моменту переходу товару через поручні судна в порту відвантаження.  Б.5. Перехід ризиків Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати або пошкодження товару з моменту переходу товару через поручні судна в порту отгрузкі.Покупатель зобов'язаний - при невиконанні ним обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. - Нести всі ризики втрати або пошкодження товару з моменту закінчення погодженої дати або дати закінчення зафіксованого терміну відвантаження. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору.
 А.6. Розподіл витрат Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:
- Нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4., І
- Оплатити фрахт і все що випливають із статті А.3) витрати, включаючи витрати по навантаженню товару на борт судна, і
- Нести витрати, пов'язані з придбанням страхування у відповідності до статті А.3б), і
- Оплатити будь-які витрати по розвантаженню товару в узгодженому порту розвантаження, які згідно з договором перевезення покладаються на продавця, а також
- Оплатити, якщо це буде потрібно (див. Введення п.14), всі витрати, пов'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при експорті товару, і пов'язані з його транзитним перевезенням через треті країни у випадках, коли витрати згідно з договором перевезення покладаються на продавця.
 Б.6. Розподіл витрат Покупець зобов'язаний з урахуванням положень статті А.3):
- Нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4., і
- Нести всі витрати і збори, пов'язані з товаром під час його транзитного перевезення до прибуття в порт призначення, за винятком випадків, коли вони згідно з договором перевезення покладаються на продавця, і
- Сплатити витрати по розвантаженню товару, включаючи витрати з оплати ліхтерних і причальних зборів, за винятком випадків, коли вони згідно з договором перевезення покладаються на продавця, і
- Нести всі додаткові витрати внаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. з узгодженої дати або із закінчення узгодженого терміну для постачання. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору, і-оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки та інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей , що підлягають сплаті при імпорті товару, і, в разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни, якщо вони не покладаються на продавця при оформленні договору перевезення.
 А.7. Повідомлення покупцю Продавець зобов'язаний сповістити покупця належним чином про те, що товар поставлений у відповідності зі статтею А.4., А також направити покупцеві будь-яке інше повідомлення, потрібне йому для здійснення звичайно необхідних заходів для отримання товару.  Б.7. Повідомлення продавцю У випадку, якщо покупець має право визначити термін, протягом якого товар повинен бути відвантажений, і / або порт призначення - він зобов'язаний належним чином сповістити про це продавця.
 А.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення Продавець зобов'язаний негайно надати покупцеві за свій рахунок звичайний транспортний документ, виписаний для узгодженого порту назначенія.Данний документ (наприклад, оборотний коносамент, необоротна морська накладна, доказ про перевезення внутрішнім водним транспортом) повинен розповсюджувати свою дію на проданий товар, бути датованим у межах терміну, погодженого для відвантаження товару і дати покупцеві можливість отримати товар від перевізника в порту призначення, і, якщо не обумовлено інше, дати покупцеві можливість продати товар третій особі під час транзитного перевезення шляхом передавального напису (оборотний коносамент) або шляхом повідомлення перевозчіка.Еслі оформляється декілька оригіналів транспортного документа, покупцеві повинен бути переданий повний комплект орігіналов.В випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).  Б.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення Покупець зобов'язаний прийняти передбачений статтею А.8. транспортний документ, якщо він відповідає умовам контракту купівлі-продажу.
 А.9. Перевірка - упаковка - маркування Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки), необхідну для перевезення товару. Упаковка повинна бути маркована належним чином.  Б.9. Огляд товару Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким будь-яким оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.
 А.10. Інші обов'язки Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів або еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), Видаваних чи використовуваних у країні відправлення і / або в країні походження товару, які можуть знадобитися покупцеві для імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті страни.Продавец зобов'язаний забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.  Б.10. Інші обов'язки Покупець зобов'язаний нести всі витрати і оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., А також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупателю.Покупатель зобов'язаний забезпечити продавця по його вимогу всією інформацією, необхідної для здійснення страхування.
 
Страницы:
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2


Последние обьявления
Авторизація
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

ИНКОТЕРМС-2000 - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
Історія лісівництва | Деревообробка | Породи деревини | Сушіння деревини | Верстати і обладнання | Оздоблення деревом | Біопаливо | Деревянне вугілля | Лісовий довідник | Охота