КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 30, ст. 141 )
     Верховна Рада  України  від  імені  Українського   народу   - громадян України всіх національностей,виражаючи суверенну волю народу,спираючись на      багатовікову      історію     українського державотворення і на основі здійсненого українською  нацією,  усім Українським народом права на самовизначення,дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та  гідних  умов її життя,піклуючись про  зміцнення  громадянської  злагоди  на   землі України,прагнучи розвивати  і  зміцнювати  демократичну,   соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом,  власною  совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями,керуючись Актом  проголошення  незалежності  України  від  24 серпня 1991 року  (  1427-12  ),  схваленим  1  грудня  1991  року всенародним голосуванням, приймає цю Конституцію - Основний Закон України.  

                                     Р о з д і л I
                         ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ 
     Стаття 1.  Україна  є  суверенна  і незалежна,  демократична, соціальна, правова держава. 
 Стаття 2.  Суверенітет  України   поширюється   на   всю   її територію. 

     Україна є унітарною державою.
     Територія України  в  межах  існуючого  кордону  є цілісною і недоторканною. 

     Стаття 3.  Людина,  її  життя  і здоров'я,  честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 

     Права і свободи людини та  їх  гарантії  визначають  зміст  і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.  Утвердження  і  забезпечення  прав  і  свобод людини є головним обов'язком держави. 

     Стаття  4.  В  Україні  існує  єдине  громадянство.  Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. 
     Стаття 5. Україна є республікою. 

     Носієм суверенітету і  єдиним  джерелом  влади  в  Україні  є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади  та  органи  місцевого самоврядування.
{  Офіційне  тлумачення  положення  частини другої статті 5 див. в Рішеннях  Конституційного  Суду  N  6-рп/2005  від 05.10.2005, N 6-рп/2008  від 16.04.2008 }
     Право визначати і  змінювати  конституційний  лад  в  Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою,  її органами або посадовими особами.
{  Офіційне  тлумачення  положення частини третьої статті 5 див. в Рішеннях  Конституційного  Суду  N  6-рп/2005 від 05.10.2005, N 6-рп/2008 від 16.04.2008 }
     Ніхто не може узурпувати державну владу.
{  Офіційне тлумачення положення частини четвертої статті 5 див. в Рішенні  Конституційного  Суду  N  6-рп/2005  від 05.10.2005 } 

     Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

     Органи законодавчої,  виконавчої та судової влади  здійснюють свої   повноваження  у  встановлених  цією  Конституцією  межах  і відповідно до законів України. 


     Стаття  7.  В  Україні  визнається  і  гарантується   місцеве самоврядування. 
     Стаття 8. В Україні визнається  і  діє  принцип  верховенства права. 

     Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції  України і повинні відповідати їй.
     Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення  до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується. 

     Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на  обов'язковість яких надана Верховною  Радою  України,  є  частиною  національного законодавства України. 

     Укладення міжнародних договорів, які  суперечать  Конституції України,  можливе  лише  після  внесення  відповідних   змін    до Конституції України. 

     Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. 

     Держава  забезпечує  всебічний  розвиток  і    функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
     В  Україні  гарантується  вільний  розвиток,  використання  і захист російської, інших мов національних меншин України.
     Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
     Застосування мов в Україні гарантується Конституцією  України та визначається законом.
{   Офіційне   тлумачення   положень  статті  10  див.  в  Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 від 14.12.99 } 

Страницы:
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Последние обьявления
Авторизація
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
Історія лісівництва | Деревообробка | Породи деревини | Сушіння деревини | Верстати і обладнання | Оздоблення деревом | Біопаливо | Деревянне вугілля | Лісовий довідник | Охота