Положення про порядок створення постійними лісокористувачами тендерних комітетів
5. Витрати на організацію та проведення тендерних процедур

5.1. Склад, обсяги та джерела покриття витрат на організацію та проведення тендерних процедур визначаються у відповідному кошторисі витрат за поданням голови тендерного комітету і затверджується керівником підприємства-замовника.
5.2. При розробці кошторису враховуються конкретні умови діяльності тендерного комітету, його тип, обсяг функцій, що ним виконуються, вид робіт з відбору виконавців на проведення лісозаготівель, складність проведення процедури з відбору виконавців робіт тощо. При розрахунку кошторису не враховуються витрати, що покриваються за рахунок загального
кошторису, на утримання штату підприємства-замовника, зокрема, на оплату праці штатних працівників, утримання приміщень тощо.
5.3. Члени тендерного комітету рішенням керівника підприємства-замовника в установленому законодавством порядку можуть преміюватись за якісне і сумлінне виконання робіт, пов'язаних з організацією тендерних процедур, зокрема, за виконання завдань у неробочий час.
5.4. Витрати на проведення тендерних процедур можуть в установленому чинним законодавством порядку відшкодовуватися за рахунок коштів, які отримані від учасників тендера за надання вказаних вище робіт, тендерної документації відповідно до статті 20 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

6. Підготовка до проведення тендерних процедур закупівлі лісозаготівельних робіт

6.1. Рішення про проведення тендера приймається наказом керівника підприємства-замовника.
6.2. Основними процедурами закупівлі лісозаготівельних робіт є:
- запит цінових пропозицій (котирувань),
- відкриті торги, якщо очікувана вартість предмета закупівлі перевищує суму, еквівалентну для робіт - 300 тисяч гривень, то шляхом проведення процедури відкритих торгів. Відкриті торги здійснюються відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".
6.3. Для участі в тендері за процедурою запиту цінових пропозицій (котирувань) учасники повинні подати підприємству-замовнику заяву за формою, визначеною тендерним комітетом та завірені належним чином копії документів:
6.3.1. Статуту (для юридичних осіб);
6.3.2. Свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарської діяльності;
6.3.3. Свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва платника єдиного податку;
6.3.4. Довідку з банку про наявність відкритого рахунку.
6.3.5. Довідки з ДПІ про відсутність заборгованості зі сплати податків і заробітної плати.
6.3.6. Дозволу територіального управління Держнаглядохоронпраці на право проведення лісозаготівельних робіт;
6.3.7. Довідки про наявність природозберігаючих технічних засобів на проведення лісозаготівель (колісних лісопромислових тракторів, канатних установок, гужового транспорту тощо), з урахуванням проведення підготовчо-допоміжних робіт. Довідка засвідчується в установленому порядку з поданням підтверджуючого документа учасником тендеру;
6.3.8. Довідки про склад основних спеціалістів (звалювальник лісу, тракторист, оператор канатної установки тощо) лісозаготівельної бригади (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, коротка професійна характеристика);
6.3.9. Довідки про здійснення аналогічних робіт за попередній рік, якість виконаних робіт (відшкодування завданих лісовому господарству збитків,
штрафів і майнових нарахувань за порушення правил відпуску деревини на пні);
6.3.10. Балансу суб'єкта господарювання за попередній звітний період;
6.3.11. Доручення щодо осіб, які мають право представляти учасника тендеру (суб'єкта господарської діяльності).
6.4. Крім вище перерахованих документів учасник може подавати рекомендації органів виконавчої влади, місцевого самоврядування за місцем здійснення господарської діяльності.
6.5. До тендеру допускаються всі учасники, які подали відповідну документацію.
6.6. Приймання документів від учасників на участь в тендері здійснюється в п'ятнадцятиденний термін з дня першого повідомлення в засобах масової інформації.
За вказаний період учасник ознайомлюється на підприємстві-замовнику з умовами тендеру. Разом із заявкою подає в письмовій формі свої пропозиції по видах робіт, які він хоче надати, а також документи, згідно з пунктом 6.3 цього положення (засвідчені належним чином).
6.7. Після закінчення терміну подачі документів протягом 5 днів тендерний комітет на відкритому засіданні розглядає цінові пропозиції учасників тендера та визначає переможців. За умови однакової відповідності усім кваліфікаційно-технічним вимогам вирішальним критерієм при визначенні переможця є найнижча вартість заготівлі одного кубометра знеособленої деревини.
6.8. Після отримання пропозицій тендерний комітет на своєму засіданні проводить відбір учасників і не пізніше 5 календарних днів після свого засідання повідомляє кожного з тих, що не були допущені до тендеру, про причини відмови.

7. Організація проведення конкурсів (тендерів) для визначення виконавця робіт

7.1. Підприємство-замовник надає в тендерний комітет пакет документів на кожну лісосіку, зокрема:
7.1.1. Фінансово-матеріальну оцінку лісосіки;
7.1.2. Породний склад та сортиментну структуру деревини на даній лісосіці;
7.1.3. Технологічну карту на розробку лісосіки;
7.1.4. Графік виконання робіт як підготовчих (розчищення площ під лісові склади та їх впорядкування, будівництво лісовозних шляхів, обладнання волоків, пасік, вирубування дерев, які заважають безпечній роботі, а також інших робіт, пов'язаних з підготовкою лісосік до експлуатації), так і лісозаготівельних (безпосередньо рубка та очистка лісосіки);
7.1.5. Калькуляцію собівартості робіт по заготівлі одного кубометра деревини з трелюванням її до верхнього складу та розкряжування на сортименти (з врахуванням вартості підготовчих робіт);
7.1.6. Інші додаткові умови щодо недопущення порушень правил заготівлі, охорони навколишнього середовища, проявів недобросовісної конкуренції тощо.
7.2. Підприємство-замовник до початку тендеру повинно створити умови для ознайомлення учасників, у зазначені терміни з лісосіками, які пропонуються до розробки;
7.3. Переможець тендеру визначається тендерним комітетом шляхом голосування і ним стає учасник, в якого запропонована вартість заготівлі одного кубометра знеособленої деревини буде найнижчою.
При наявності тільки одного учасника на вказану лісосіку тендер - не проводиться. Вона виставляється на наступний тендер.
7.4. Учасники, які не були визнані переможцями тендеру, у випадку порушень під час його проведення, можуть оскаржити дії чи бездіяльність тендерного комітету в органі управління лісами області (обласному управлінні лісового господарства), а при незгоді з його рішенням - у встановленому законодавством порядку.

8. Виконання зобов'язань
 

8.1. Переможець тендеру зобов'язаний :
8.1.1. Протягом 10 днів укласти договір з підприємством-замовні-жом (постійним лісокористувачем) на виконання робіт по розробці лісосік, в якому вказуються конкретні терміни початку і закінчення виконання робіт;
8.1.2. Розробити лісосіку (здійснити підготовчо-допоміжні заходи для розробки лісосіки, зрубати деревину; здійснити трелювання її на верхній склад; розробити деревину на сортименти і забезпечити їх вихід у відповідності з нормативами (сортиментними таблицями), технологічною картою і лісорубним квитком), скласти сортименти в штабелі за їх призначенням і передати підприємству-замовнику; здійснити очистку лісосіки відповідно з графіком, що погоджений з підприємством-замовником;
8.1.3. Запровадити матеріальне стимулювання виконавців робіт для здійснення лісозаготівельних робіт в разі забезпечення раціонального розкрою деревини та збільшення виходу ділових сортиментів, в першу чергу більш цінних - фанерної сировини і пиловника 1-2 сортів;
8.2. При порушенні термінів початку розробки лісосік без об'єктивних причин (відсутність відстрочки) він втрачає право на її розробку;
8.3. Виконавець робіт несе відповідальність за виконання всіх вимог з охорони праці і техніки безпеки при виконанні робіт.
8.4. При невиконанні власних зобов'язань, порушенні лісівничих, санітарних та інших природоохоронних і протипожежних норм виконавець робіт може бути відсторонений від роботи в установленому законодавством порядку.
8.5. Підприємство-замовник зобов'язане;
8.5.1. Ознайомити виконавця на місці з лісосікою (показати її границі, дерева, які не підлягають вирубці, розташування мисливських і туристичних стежок, що не підлягають руйнуванню, траси під влаштування волоків тощо);
8 5.2. Визначити місце під влаштування верхнього складу;
8.5.3. Скласти (погодити) технологічну карту на розробку лісосіки;
8.5.4. Забезпечити своєчасне приймання лісопродукції на верхньому складі (по породах, сортиментах і сортах, з обміром згідно з діючими стандартами), її вивезення та оплату за виконані роботи;
8.5.5. Ознайомити з основними лісівничими, санітарними, природоохоронними і протипожежними нормами і вимогами та санкціями за їх порушення.8.6. Всі інші зобов'язання сторін регулюються договором на виконання робіт, а також діючими нормативними документами.

 

 

Страницы:
2 1


Последние обьявления
Авторизація
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

Положення про порядок створення постійними лісокористувачами тендерних комітетів - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
Історія лісівництва | Деревообробка | Породи деревини | Сушіння деревини | Верстати і обладнання | Оздоблення деревом | Біопаливо | Деревянне вугілля | Лісовий довідник | Охота