ИНКОТЕРМС-2000
 

FCA
Free Carrier (... named place)
Франко перевізник (... назва місця)

Термін "Франко перевізник" означає, що продавець доставить минулий митне очищення товар зазначеному покупцем перевізнику до названого місця. Слід зазначити, що вибір місця постачання вплине на зобов'язання по навантаженню і розвантаженню товару на даному місці. Якщо постачання здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. Якщо ж постачання здійснюється в інше місце, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе.
Цей термін може бути використаний під час перевезення будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.
Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або забезпечити перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.
Якщо покупець довіряє іншій особі, що не є перевізником, прийняти товар, то продавець вважається таким, що виконав свої обов'язки по постачанню товару з моменту передачі його даному обличчю.

А. Обов’язки продавця Б. Обов’язки покупця
А.1. Надання товару у відповідності з договором Продавець зобов'язаний відповідно до договору купівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу. Б.1. Сплата ціни Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару.
А.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності Продавець зобов'язаний на прохання покупця, за його рахунок і на його ризик, зробити останньому, якщо це буде потрібно, повне сприяння в одержанні будь-якої експортної ліцензії або іншого офіційного документа, необхідного для експорту товару.
 

Б.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно, всі митні формальності для імпорту товару а також для його транзитного перевезення через треті країни.

А.3. Договори перевезення і страхування :
а) Договір перевезення Немає зобов'язань. Однак, або на прохання покупця, або на підставі комерційної практики, у випадку, якщо покупець завчасно не дав інших вказівок, продавець має право укласти договір перевезення на звичайних умовах за рахунок і на ризик покупця. Продавець може також відмовитися від укладання такого договору. У такому випадку він повинен негайно сповістити про це покупця.
б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
Б.3. Договори перевезення і страхування :
а) Договір перевезення Покупець зобов'язаний за свій рахунок укласти договір перевезення товару від названого місця, за винятком випадку, коли договір перевезення укладений продавцем відповідно до статті А.3).
б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка Продавець зобов'язаний надати товар перевізнику або іншій особі, зазначеному покупцем чи обраному продавцем у відповідності зі статтею А.3), у названому місці у встановлену дату або в обумовлений термін. Постачання вважається виконаним :
а) якщо назване місце постачання знаходиться в приміщенні продавця: коли товар завантажений у транспортний засіб перевізника, зазначеного покупцем чи іншою особою, що діє від його імені
б) якщо назване місце перебуває за межами приміщення продавця: коли невідвантажений з транспортного засобу продавця товар представлений у розпорядження перевізника чи іншого обличчя, зазначеного покупцем чи обраного продавцем відповідно до статті А.3). Якщо сторони не домовилися про який-небудь конкретний пункт у названому місці постачання і якщо таких пунктів трохи, то продавець може вибрати найбільш підходящий для нього пункт.Еслі у продавця немає точних інструкцій від покупця, він може поставити товар для подальшого транспортування таким способом, який припускає даний вид транспорту та / або кількість і / або характер товару.
Б.4. Прийняття поставки Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, коли вона здійснена у відповідності зі статтею А.4.
А.5. Перехід ризиків Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.5. нести всі ризики втрати або пошкодження товару до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.

Б.5. Перехід ризиків Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати або пошкодження товару :
- З моменту, коли товар поставлений йому у відповідності зі статтею А.4., І
- З погодженої дати або з моменту закінчення узгодженого терміну для постачання, які виникають або при невиконанні ним обов'язку вказати перевізника або іншу особу у відповідності зі статтею А.4., Або тому, що зазначений їм перевізник чи інше обличчя не міг прийняти товар у своє розпорядження в узгоджений термін або він сам не міг дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору.

А.6. Розподіл витрат Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:
- Нести всі витрати, пов'язані з товаром до моменту його поставки у відповідності з пунктом А.4., і
- Оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки та інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають сплаті при експорті.
Б.6. Розподіл витрат Покупець зобов'язаний: - нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту постачання товару у відповідності зі статтею А.4., И-нести всі додаткові витрати або при невиконанні ним обов'язку вказати перевізника або іншу особу у відповідності зі статтею А.4 ., або тому, що зазначений їм перевізник чи інше обличчя не міг прийняти товар у своє розпорядження в узгоджений термін або він сам не міг дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору, і
- Оплатити, якщо це потрібно, усі мита, податки та інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають сплаті при імпорті товару, і, в разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни.
А.7. Повідомлення покупцю Продавець зобов'язаний сповістити покупця належним чином про постачання товару у відповідності зі статтею А.4. У випадку, якщо перевізник не може прийняти товар у погоджений термін у відповідності зі статтею А.4, продавець зобов'язаний відповідно сповістити про це покупця.
 

Б.7. Повідомлення продавцуПокупатель зобов'язаний сповістити продавця достатнім чином про назву перевізника або іншої особи, визначеного в статті А.4., І, де необхідно, указати спосіб транспортування, а також дату або термін поставки йому товару, і, в разі потреби, пункт у місці, де товар повинен бути переданий перевізнику або іншій особі.

А.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні сообщеніяПродавец зобов'язаний надати покупцеві за свій рахунок як доказ постачання товару звичайні транспортні документи у відповідності до статті А.4.В випадку, якщо таке згадане вище доказ не є транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцеві за його прохання, за його рахунок і на його ризик всіляке сприяння в одержанні транспортного документа (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, доказу про перевезення внутрішнім водним транспортом, повітряної накладної, накладної залізничного чи автотранспортного повідомлення чи накладної змішаного перевезення) У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI). Б.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні сообщеніяПокупатель зобов'язаний прийняти докази поставки у відповідності зі статтею А.8.
А.9. Перевірка - упаковка - маркування Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок сплатити витрати, пов'язані з упаковкою, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки). Останнє здійснюється в тій мірі, в якій обставини, що відносяться до транспортування (наприклад, способи перевезення, місце призначення), були відомі продавцю до укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна бути маркована належним чином. Б.9. Огляд товараПокупатель зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким будь-яким оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владі країни експорту.
А.10. Інші обов'язки Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів або еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), Видаваних чи використовуваних у країні поставки і  / або в країні походження товару, які можуть знадобитися покупцеві для імпорту товару, або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті страни.Продавец зобов'язаний забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідної для здійснення страхування. Б.10. Інші обязанностіПокупатель зобов'язаний нести всі витрати і оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., А також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю при оформленні договору перевезення відповідно до статті А .3. Покупець зобов'язаний дати продавцю необхідні інструкції в тих випадках, коли буде потрібно сприяння продавця в укладенні договору перевезення у відповідності зі статтею А.3).
 
Strony:
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Najnowsze ogłoszenia
Autoryzacja
Nazwa użytkownika:  
Hasło:  
 
W celu zdobycia dodatkowych możliwości w systemie, musisz zarejestrowac się . Rejestracja jest darmowa.

ИНКОТЕРМС-2000 - www.PromWood.com
Społeczność online: 
Historia leśnictwa | Obróbka drewna | Gatunki drewna | Suszenie drewna | Maszyny i urządzenia | Stoliarka | Biopaliwo | Węgiel drzewny | Katalog leśny | Охота