Ліси Сокорянщини сертифіковані

У світі, та й в Україні, яка намагається рухатись у напрямку світового співтовариства, все більшої популярності набуває лісова сертифікація.

Не залишилось осторонь і державне підприємство «Сокирянське лісове господарство», яке приєдналось до цього процесу і в листопаді 2008 року отримало сертифікат за схемою Лісової Наглядової Ради (FSC). Сертифікація здійснювалась Південноафриканською компанією SGS, яка акредитована Лісовою Наглядовою Радою на проведення лісової сертифікації.

Окрім державного підприємства «Сокирянське лісове господарство», якому у постійне користування надана переважна більшість земель лісового фонду Кельменецького та Сокирянського районів, у сертифікації приймають участь ще 5 державних лісогосподарських підприємств області. Оскільки поняття лісової сертифікації є маловідомим для широкого загалу, ми хочемо ознайомити читачів з принципами лісової сертифікації та її проведенням. Ні для кого не секрет, що бурхлива екологізація суспільства в останні десятиліття була обумовлена розумінням загальної відповідальності людей перед майбутніми поколіннями за наслідки руйнування навколишнього середовища. Це сприяло пошуку нового погляду на екологічну безпеку і природокористування, зміни споживчої поведінки людей. Ідеї гармонійного досягнення цілей високої якості навколишнього середовища і довгострокового економічного прогресу були втілені у принципах сталого розвитку (sustainable development) суспільства. При цьому ключова роль в збереженні екологічної рівноваги на планеті відводиться саме лісам.

За результатами досліджень Всесвітнього Фонду Дикої Природи (WWF) на планеті залишилося менше половини усіх лісів світу. Розуміння цього людьми слугує потужним стимулом до практичної реалізації принципів сталого розвитку в сфері лісоуправління. Все більшої ваги надається обговоренню питань сертифікації лісів, як практичного інструменту досягнення сталого (невиснажливого) управління лісами. В загальних рисах будь-яка сертифікація означає діяльність по підтвердженню відповідності продукції або послуг встановленим вимогам. Щодо лісової сертифікації, то вона спрямована на досягнення економічно збалансованого, екологічно орієнтованого та соціально прийнятного лісоуправління. Сертифікат власне повинен засвідчити, що продукція, яка потрапила до споживача, одержана з лісів, де господарство ведеться на високому рівні і отримана без порушень стандартів сертифікації. Лісова Наглядова Рада (FSC), за схемою якої сертифіковані ліси ДП «Сокирянське лісове господарство», є міжнародною недержавною організацією, яка налічує близько 300 членів (організацій і установ) із 47 країн світу. FSC розробила десять міжнародних принципів лісоуправління, які описуються відповідними критеріями і включають у себе екологічні, економічні і соціальні стандарти. Ліси, сертифіковані за схемою FSC, знаходяться в 26 країнах світу. На сьогодні площа сертифікованих лісів у світі складає більше 15 мільйонів гектарів.

На початок 2009 року в Україні було сертифіковано близько 1,5 млн. га лісів. Головною мотивацією лісової сертифікації є прагнення ДП «Сокирянське лісове господарство» отримати підтвердження високого рівня ведення лісового господарства від незалежної міжнародної організації, наблизити рівень соціальних стандартів лісогосподарського виробництва до європейських та отримати новітні знання та практичні навички ведення екологічно орієнтованого лісівництва. Варто зауважити, що стандарт ведення лісового господарства Лісової Наглядової Ради значно жорсткіший за вимоги українського законодавства, перш за все у частині екологічних вимог та вимог охорони праці і соціального захисту працівників. Покупець, отримавши лісопродукцію (і не тільки деревину!) може бути упевненим, що вона отримана у екологічно найприйнятніший спосіб, при її виробництві (вирощуванні) і переробці не порушувались вимоги техніки безпеки і охорони праці, соціальні гарантії працівників були забезпечені у повному обсязі. Саме такі побажання висловлюють європейські споживачі, на яких і орієнтовані стандарти лісової сертифікації.

Сертифікат, власне, і повинен засвідчити, що продукція, яка потрапила до споживача, одержана з лісів, де господарство ведеться на високому рівні і вона отримана без порушень високих стандартів сертификації. Стосовно вимоги лісової сертифікації до охорони лісу від лісопорушень, то вона відноситься і до самовільних рубок лісу, самовільного випасання худоби у лісах, браконьєрства тощо.

Для попередження незаконної діяльності у лісах існує державна лісова охорона, яка, відповідно до ст. 89 Лісового кодексу України, має статус правоохоронного органу. Оптимальне використання річного приросту деревини цікавить не тільки спеціалістів, а й усіх громадян, оскільки пов’язане з рубками лісу, які є завершальним етапом лісовирощування. Слід зазначити, що в Україні вирубується лише 40% приросту деревини, у той час, як у передових європейських країнах – 70-80%. Тобто, в Україні щороку безупинно збільшуються запаси деревини у наявних лісах, крім того створюється чимало нових. Зокрема, заліснивши навесні цього року усі без винятку минулорічні зруби на площі 57,5 га, ДП «Сокирянське лісове господарство» додатково створило 15,5 га нових лісів на землях, що вийшли з-під сільськогосподарського користування. Стандарт лісової сертифікації вимагає також від лісогосподарського підприємства використовувати недеревні та побічні продукти лісу у господарській діяльності. ДП «Сокирянське лісове господарство» у цьому році, крім деревини, заготовило 52 ц лікарської сировини, засіяло 20 га зернових та зернобобових культур та зарибило 5 ставків на території держлісфонду. Планується заготовлення плодів аронії чорноплідної та горіха грецького.

На Іванівецькому базисному лісовому розсаднику постійно йде реалізація декоративного садивного матеріалу усім бажаючим для озеленення. Отож, як видно, стандарти лісової сертифікації високі і виконати усі вимоги нелегко, хоча й реально. Одним зі слабких місць лісової сертифікації є фінансова сторона. Оскільки, як будь-яка сертифікація, лісова сертифікація вимагає додаткових витрат (здійснюється за рахунок лісогосподарських підприємств, яких сертифікують), то продукція, отримана із сертифікованих лісів є дещо дорожчою за несертифіковану.
Добавить комментарий

Интересные фото
3 фото   
<b>Линия отделки погонажа</b><br />Расширение производства. В этой фразе для руководителей предприятий есть особая магия. Это означает успешность ...
11 фото   
<b>Первые лесные цветы</b><br />Весной, с появлением первых проталин, навстречу солнечным лучам раскрывают свои бутоны &laquo;первоцветы&raquo;:...
3 фото   
<b>С хортым видом</b><br />Корреспондент &laquo;Гомельская Правда&raquo;, погостив у охотника Михаила Терехова, узнал, как в Кормянском районе...
3 фото   
<b>Что делать, если вас укусил клещ?</b><br />Согретые солнечными лучами, городские жители потянулись за город. А там их уже поджидало коварное насекомое - клещ!.....
Все фотогалереи »


Последние обьявления
Авторизація
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

Ліси Сокорянщини сертифіковані - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
Історія лісівництва | Деревообробка | Породи деревини | Сушіння деревини | Верстати і обладнання | Оздоблення деревом | Біопаливо | Деревянне вугілля | Лісовий довідник | Охота