ИНКОТЕРМС-2000
FOB
Free On Board (... named port of shipment)
Франко борт (... назва порту відвантаження)

Термін "Франко борт" означає, що продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. Це означає, що з цього моменту всі витрати і ризики втрати або пошкодження товару повинен нести покупець. За умовами терміна FOB на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. Даний термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. Якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, варто застосовувати термін FCA.

А. Обов’язки продавця Б. Обов’язки покупця
А.1. Надання товару у відповідності з договором Продавець зобов'язаний відповідно до договору купівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу. Б.1. Сплата ціни Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару.
А.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно, всі митні формальності, необхідні для експорту товару. Б.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно, всі митні формальності, необхідні для імпорту товару, а також, при необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни.

А.3. Договори перевезення і страхування :
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань.
б) Договір страхування. Немає зобов'язань.

Б.3. Договори перевезення і страхування :
а) Договір перевезення Покупець зобов'язаний за свій рахунок укласти договір перевезення товару від названого порту відвантаження.
б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
А.4. Поставка Продавець зобов'язаний занурити товар на борт судна, зазначеного покупцем, у погоджену дату або в межах обумовленого терміну в названому порту відвантаження відповідно до звичаїв порту. Б.4. Прийняття поставки Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, коли вона здійснена у відповідності зі статтею А.4.
А.5. Перехід ризиків Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.5. нести всі ризики втрати або пошкодження товару до моменту переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження. Б.5. Перехід ризиків Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати або пошкодження товару
- З моменту переходу товару через поручні судна в зазначеному порту відвантаження, і
- С погодженої дати чи з витікання погодженого терміну для постачання, які виникають або при невиконанні ним обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7., Або у випадку, якщо призначене їм судно не змогло прибути вчасно, або не могло прийняти товар вчасно або припинило прийняття вантажу до настання встановленого у відповідності зі статтею Б.7. часу. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору.
А.6. Розподіл витрат Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:
- Нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту переходу товару через поручні судна в призначеному порту відвантаження у відповідності зі статтею А.4. і
- Оплатити, якщо це буде потрібно, всі витрати, пов'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при експорті товару.
Б.6. Розподіл витрат Покупець зобов'язаний:
- Нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту переходу товару через поручні судна в названому порту відвантаження і
- Нести всі додаткові витрати, що виникли або внаслідок того, що зазначене їм судно не змогло прибути своєчасно, або не могло прийняти товар вчасно, або припинило прийняття вантажу до настання встановленої у відповідності зі статтею Б.7. дати, чи ж унаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору, і
- Оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки та інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають сплаті при імпорті товару, і, в разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни.
А.7. Повідомлення покупцю Продавець зобов'язаний сповістити покупця належним чином про те, що товар поставлений у відповідності зі статтею А.4. Б.7. Повідомлення продавцю Покупець зобов'язаний сповістити продавця достатнім чином про назву судна, місці навантаження і часу відвантаження.
А.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення Продавець зобов'язаний надати покупцеві за свій рахунок як доказ постачання товару звичайні транспортні документи у відповідності до статті А.4.В випадку, якщо такий доказ, згаданий вище, не є транспортним документом, продавець зобов'язаний надати покупцеві на його прохання, за його рахунок і на його ризик всіляке сприяння в одержанні транспортного документа для висновку договору перевезення (наприклад, оборотного коносамента, необоротної морської накладної, доказу про перевезення внутрішнім водним транспортом, чи накладної змішаного перевезення). У випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI). Б.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення Покупець зобов'язаний прийняти докази поставки у відповідності зі статтею А.8.
А.9. Перевірка - упаковка - маркування Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок сплатити витрати, пов'язані з упаковкою, необхідної для перевезення товару (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлені контрактом товар без упаковки). Останнє здійснюється в тій мірі, в якій обставини, що відносяться до транспортування (наприклад, способи перевезення, місце призначення), були відомі продавцю до укладення договору купівлі-продажу. Упаковка повинна бути маркована належним чином. Б.9. Огляд товару Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким будь-яким оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.
А.10. Інші обов'язки Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів або еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), Видаваних чи використовуваних у країні відправлення і / або в країні походження товару, які можуть знадобитися покупцеві для імпорту товару або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті страни.Продавец зобов'язаний забезпечити покупця на його вимогу всією інформацією, необхідної для здійснення страхування. Б.10. Інші обов'язки Покупець зобов'язаний нести всі витрати і оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., А також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупцю.
 
Страницы:
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Последние обьявления
Авторизация
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

ИНКОТЕРМС-2000 - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
История лесоводства | Деревообработка | Породы древесины | Сушка древесины | Станки и оборудование | Отделка деревом | Биотопливо | Древесный уголь | Лесной справочник | Охота