ИНКОТЕРМС-2000
 CIP
Carriage and Insurance Paid ТO (... named place of destination)
Фрахт / перевезення та страхування оплачені до (... назва місця призначення)

Термін "Фрахт / перевезення та страхування оплачені до" означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. Крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. Це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати до доставки в такий спосіб товару. Однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. Отже, продавець укладає договір страхування й оплачує страхові внески. Покупець повинен брати до уваги, що відповідно до умов терміна CIP від продавця потрібно забезпечення страхування з мінімальним покриттям.
У випадку, якщо покупець бажає мати страхування з великим покриттям, він повинен або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам вжити заходів по висновку додаткового страхування.
Під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечити самому або організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту.
У разі здійснення перевезення в пункт призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбудеться в момент передачі товару в піклування першого перевізника.
За умовами терміна СIР на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту.
Даний термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

А. Обов’язки продавця Б. Обов’язки покупця
 А.1. Надання товару у відповідності з договором Продавець зобов'язаний відповідно до договору купівлі-продажу надати покупцю товар, комерційний рахунок-фактуру або еквівалентне йому електронне повідомлення, а також будь-які інші докази відповідності, які можуть знадобитися за умовами договору купівлі-продажу.  Б.1. Сплата ціни Покупець зобов'язаний сплатити передбачену договором купівлі-продажу ціну товару.
 А.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності Продавець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку експортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно, всі митні формальності для експорту товару.  Б.2. Ліцензії, свідоцтва та інші формальності Покупець зобов'язаний за свій рахунок і на свій ризик отримати будь-яку імпортну ліцензію або інше офіційне свідоцтво, а також виконати, якщо це буде потрібно, всі митні формальності для імпорту товару і для його транзитного перевезення через треті країни.
 А.3. Договори перевезення і страхування :
а) Договір перевезення Продавець зобов'язаний укласти за свій рахунок на звичайних умовах договір перевезення товару до узгодженого пункту в названому місці призначення за звичайним маршрутом і звичайно прийнятим способом. Якщо такий пункт не погоджений або не визначений практикою подібного роду постачань, продавець може вибрати найбільш підходящий для нього пункт в названому місці призначення.
б) Договір страхування Продавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок - як це погоджено в договорі купівлі-продажу - страхування вантажу на умовах дозволяють покупцеві або іншій особі, що володіє страховим інтересом, звернутися безпосередньо до страховика, а також надати покупцеві страховий поліс або інший доказ страхового покриття . Страхування повинно бути зроблене в страховика чи в страховій компанії, що користується доброю репутацією, і, якщо немає спеціальних угод про протилежне, то страхування повинно бути проведено у відповідності з мінімальним покриттям згідно з Умовами Інституту з розробки вантажних термінів (Institut Cargo Clauses) (Об'єднання лондонських страховиків (Institute of London Underwriters)) або будь-якого подібного збірника договірних статей. Тривалість страхового покриття повинна відповідати статтям Б.4. і Б.5. На вимогу покупця і за його рахунок продавець зобов'язаний зробити страхування від військових ризиків, страйків, заколотів та інших цивільних хвилювань, якщо це можливо. Страхування повинно покривати, як мінімум, передбачену в договорі купівлі-продажу ціну плюс 10% (тобто 110%) і має бути укладено у валюті договору купівлі-продажу.
  Б.3. Договори перевезення і страхування :
а) Договір перевезення. Немає зобов'язань.
б) Договір страхування. Немає зобов'язань.
 А.4. Поставка Продавець зобов'язаний надати товар перевізнику, з яким укладено договір перевезення у відповідності зі статтею А.3., А за наявності декількох перевізників першому з них для транспортування в погоджений пункт в названому місці призначення у встановлену дату або в межах узгодженого терміну.  Б.4. Прийняття поставки Покупець зобов'язаний прийняти постачання товару відразу після його доставки у відповідності зі статтею А.4. і отримати товар від перевізника в названому місці призначення.
 А.5. Перехід ризиків Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.5. нести всі ризики втрати або пошкодження товару до моменту, коли він буде поставлений у відповідності зі статтею А.4.  Б.5. Перехід ризиків Покупець зобов'язаний нести всі ризики втрати або пошкодження товару з моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4.Покупатель зобов'язаний - при невиконанні ним обов'язку дати повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. - Нести всі ризики втрати або пошкодження товару з моменту закінчення погодженої дати або дати закінчення зафіксованого терміну постачання. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору.
 А.6. Розподіл витрат Продавець зобов'язаний з урахуванням застережень статті Б.6.:
- Нести всі витрати, пов'язані з товаром, до моменту його постачання у відповідності зі статтею А.4., А також сплатити фрахт і все що випливають із статті А.3) витрати, включаючи витрати по навантаженню товару і розвантаженню його в місці призначення, які згідно з договором перевезення покладаються на продавця, і-оплатити витрати по страхуванню, що випливають їхні статті А.3), і
- Оплатити, якщо це буде потрібно, витрати, пов'язані з виконанням митних формальностей для експорту, як і інші мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при експорті товару, і витрати, пов'язані з його транзитним перевезенням через треті країни, у випадках, коли вони згідно з договором перевезення покладаються на продавця.
 Б.6. Розподіл витрат Покупець зобов'язаний з урахуванням положень статті А.3):
- Нести всі витрати, пов'язані з товаром, з моменту його доставки у відповідності зі статтею А.4., і
- Нести всі витрати і збори, пов'язані з товаром під час його транзитного перевезення до місця призначення, за винятком випадків, коли вони згідно з договором перевезення покладаються на продавця, і
- Сплатити витрати по розвантаженню товару, за винятком випадків, коли вони згідно з договором перевезення покладаються на продавця, і-нести всі додаткові витрати внаслідок невиконання їм обов'язку дати належне повідомлення у відповідності зі статтею Б.7. з моменту числення погодженої дати або із закінчення узгодженого терміну для відвантаження. Умовою, однак, є належна відповідність товару договору. Це означає, що товар повинен бути належним чином ідентифікований, тобто виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар, що є предметом даного договору, і
- Оплатити, якщо це буде потрібно, усі мита, податки та інші збори, а також витрати на виконання митних формальностей, що підлягають сплаті при імпорті товару, і, в разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті країни - якщо вони не включені до витрат договору перевезення.
 А.7. Повідомлення покупцю Продавець зобов'язаний сповістити покупця належним чином про те, що товар поставлений у відповідності зі статтею А.4., А також направити покупцеві будь-яке інше повідомлення потрібне йому для здійснення звичайно необхідних заходів для отримання товару.  Б.7. Повідомлення продавцю У випадку, якщо покупець вправі визначити термін відправлення товару і / або пункт призначення, він повинен належним чином сповістити про це продавця.
 А.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення Продавець зобов'язаний надати покупцеві за свій рахунок звичайний транспортний документ або транспортні документи (наприклад, оборотний коносамент, необоротну морську накладну, доказ про перевезення внутрішнім водним транспортом, повітряну накладну, накладну залізничного чи автомобільного повідомлення чи накладну змішаного перевезення) у відповідності зі статтею А.3.В випадку, якщо продавець і покупець домовилися про використання засобів електронного зв'язку, згадані вище документи можуть бути замінені еквівалентними електронними повідомленнями (EDI).  Б.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення Покупець зобов'язаний прийняти передбачений статтею А.8. транспортний документ, якщо він відповідає умовам контракту купівлі-продажу.
 А.9. Перевірка - упаковка - маркування Продавець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з перевіркою товару (наприклад, перевіркою якості, розмірів, ваги, кількості), необхідної для постачання товару у відповідності зі статтею А.4. Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упаковку (за винятком випадків, коли в даній галузі торгівлі прийнято звичайно відправляти обумовлений контрактом товар без упаковки), необхідну для перевезення товару. Упаковка повинна бути маркована належним чином.  Б.9. Огляд товару Покупець зобов'язаний нести витрати, пов'язані з будь-яким будь-яким оглядом товару, за винятком випадків, коли такий огляд потрібно владою країни експорту.
 А.10. Інші обов'язки Продавець зобов'язаний на прохання покупця зробити останньому за його рахунок і на його ризик повне сприяння в одержанні будь-яких документів або еквівалентних їм електронних повідомлень (крім названих у статті А.8.), Видаваних чи використовуваних у країні відправлення і / або в країні походження товару, які можуть знадобитися покупцеві для імпорту товару, або, у разі необхідності, для його транзитного перевезення через треті страни.Продавец зобов'язаний забезпечити покупця всією інформацією, необхідною для здійснення будь-якого додаткового страхування.  Б.10. Інші обов'язки Покупець зобов'язаний нести всі витрати і оплачувати збори, пов'язані з одержанням документів або еквівалентних їм електронних повідомлень, як це передбачено в статті А.10., А також відшкодувати витрати продавця, понесені останнім унаслідок надання їм допомоги покупателю.Покупатель зобов'язаний забезпечити продавця всією інформацією, необхідною для здійснення додаткового страхування.
 
Страницы:
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4


Последние обьявления
Авторизация
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

ИНКОТЕРМС-2000 - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
История лесоводства | Деревообработка | Породы древесины | Сушка древесины | Станки и оборудование | Отделка деревом | Биотопливо | Древесный уголь | Лесной справочник | Охота