ИНКОТЕРМС-2000
 ВКЛЮЧЕННЯ ІНКОТЕРМС У ДОГОВІР КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ

З урахуванням змін, час від часу внесених у Інкотермс, важливо забезпечити, щоб у кожному випадку, коли сторони мають намір включити Інкотермс у свій договір купівлі - продажу, завжди було зроблене чітке посилання на діючий на даний час варіант Інкотермс. Цьому можна з легкістю не додати значення, коли, наприклад, робиться посилання на більш ранній варіант у стандартних формах договору або в бланках замовлення, використовуваних торговцями. Відсутність посилання на поточний варіант може потім привести до розбіжностей щодо того, чи мають намір сторони включити даний варіант або більш ранній варіант як складову їхнього договору. Торговці, які бажають використовувати Інкотермс 2000 повинні чітко вказати, що вони в договорі купівлі - продажу керуються "Інкотермс 2000".

СТРУКТУРА ІНКОТЕРМС

В Інкотермс 1990 умови були для полегшення розуміння згруповані в чотири категорії, що відрізняються між собою власне кажучи: починаючи з терміну, відповідно до якого продавець тільки надає товар покупцеві на власній території продавця ( "E" - термін - EX Works), далі йде друга група, відповідно до якої продавець зобов'язаний поставити товар перевізникові, призначеному покупцем ( "F" - терміни - FCA, FAS і FOB); далі "C" - терміни, відповідно до яких продавець повинен укласти контракт на перевезення, але не приймаючи на себе ризик втрати або пошкодження товару або додаткові витрати внаслідок подій, що мають місце після відвантаження і відправки (CFR, CIF, CPT і CIP); і, нарешті, "D" - терміни, при яких продавець повинен нести всі витрати і ризики, необхідні для доставки товару в країну призначення (DAF, DES, DEQ, DDU і DDP). Наступна таблиця являє собою класифікацію торговельних термінів.

ІНКОТЕРМС 2000
Група Е
Відправлення
EXW Франко завод (... назва місця)
Група F
Основне перевезення не оплачено
FCA
FAS
FOB
Франко перевізник (... назва місця призначення)
Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження)
Франко борт (... назва порту відвантаження)
Група С
Основне перевезення оплачено
CFR
CIF
CPT
CIP
Вартість і фрахт (... назва порту призначення)
Вартість, страхування і фрахт (... назва порту призначення)
Фрахт / перевезення сплачено до (... назва місця призначення)
Фрахт / перевезення та страхування оплачені до (... назва місця призначення)
Група D
Прибуття
DAF
DES
DEQ
DDU
DDP
Поставка до кордону (... назва місця доставки)
Постачання із судна (... назва порту призначення)
Постачання з пристані (... назва порту призначення)
Постачання без оплати мита (... назва місця призначення)
Постачання з оплатою мита (... назва місця призначення)

 Далі під усіма термінами, як і в Інкотермс 1990, відповідні обов'язки сторін зведені в групи під статтями, де кожна стаття з боку продавця відбиває положення покупця відносного даного питання.

ТЕРМІНОЛОГІЯ

При розробці Інкотермс-2000 було докладено значних зусиль для досягнення максимально можливої і бажаної погодженості у відношенні різних виразів, що використовуються в тринадцяти термінах. Таким чином, вдалося уникнути використання різних формулювань для вираження того самого значення. Крім того, по можливості використовувалися вираження, уживані в Конвенції ООН про договори з продажу товарів.

"вантажовідправник"

У деяких випадках було необхідно використовувати один і той самий термін для передачі двох різних значень просто тому, що не було підходящої альтернативи. Працівники торгівлі знайомі з цими труднощами як стосовно до договорів купівлі - продажу, так і договорів перевезення. Так, наприклад, термін "вантажовідправник" (shipper) означає як людину, що передає товар для перевезення, так і людину, яка укладає договір з перевізником: однак ці два "вантажовідправника" можуть бути різними людьми, наприклад, за договором з терміном FOB, де продавець передає товар для перевезення, а покупець бере контракт із перевізником.

"поставка"

Особливо важливо відзначити, що термін "поставка" використовується в Інкотермс у двох різних значеннях. По-перше, він використовується для визначення моменту, коли продавець виконав свої зобов'язання по постачанню, визначені в статтях А.4. Інкотермс. По-друге, термін "поставка" також використовується стосовно до обов'язку продавця одержати або прийняти постачання товару, обов'язок, який з'являється в статтях Б.4. збірника Інкотермс. При використанні в цьому другому випадку слово "поставка" означає, по-перше, що покупець "приймає" саму природу "C" - термінів, а саме, що продавець виконує свої обов'язки по відвантаженню товарів, і, по-друге, що покупець зобов'язаний прийняти товар. Цей останній обов'язок важливий, щоб уникнути непотрібних платежів за зберігання товару до того моменту, як покупець забере товар. Таким чином, відповідно до термінів CFR і CIF покупець зобов'язаний прийняти поставку товарів і прийняти їх від перевізника. Якщо покупець не виконає цього зобов'язання, він може стати зобов'язаним відшкодувати збитки продавцю, що уклав договір перевезення з перевізником, або ж покупець може бути змушений оплатити простій, для того щоб перевізник видав йому товар. Коли в даному випадку говориться, що покупець зобов'язаний "прийняти поставку", це не означає, що покупець прийняв товар як задовольняє договору купівлі - продажу, але тільки той факт, що продавець виконав своє зобов'язання передати товар для перевезення відповідно до договору перевезення, який він повинен укласти відповідно до умов статей А.3 а) "C" - термінів. Таким чином, якщо після прийняття товару в пункті призначення покупець виявить, що товар не відповідає умовам договору купівлі - продажу, він зможе використовувати будь-які заходи, які йому надані договором купівлі - продажу і відповідним законом проти продавця. Як вже вказувалося, ці питання знаходяться цілком поза зоною дії Інкотермс.
Де потрібно, у Інкотермс 2000 застосовується вираз "надавати товар у розпорядження покупця" в певному місці. Цей вираз має те ж саме значення, як і вираз "передати товар", що використовується в Конвенції ООН про договори з продажу товарів.

"звичайний"

Слово "звичайний" з'являється в декількох термінах, наприклад, у терміні Франко Завод щодо часу доставки (А.4.) І в "C" - термінах щодо документів, які продавець зобов'язаний надати, і договору перевезення, що продавець повинен забезпечити (А. 8., А.3.). Звичайно, може бути важко точно сказати, що означає слово "звичайний", проте в багатьох випадках можливо точно визначити, що працівники торгівлі звичайно роблять, і тоді ця практика може стати керівництвом. У цьому значенні слово "звичайний" є більш корисним, ніж слово "розумний", яке вимагає оцінки не з точки зору світової практики, а щодо більш важкого принципу сумлінності і чесності. У деяких обставинах цілком може бути необхідним вирішити, що означає "розумний". Однак, по приведених причинах у Інкотермс слово "звичайний" у більшості випадків переважніше, ніж слово "розумний".

"збори"

Щодо обов'язку очистити товари для імпорту необхідно визначити, що мається на увазі під "зборами", які повинні бути оплачені при імпорті товарів. Відповідно до терміна DDP в статті А.6. Інкотермс 1990 використовувався вираз "офіційні збори, оплачувані при експорті та імпорті товару". Відповідно до терміна DDP в статті А.6. Інкотермс 2000 слово "офіційні" було опущено через те, що це слово викликало невизначеність при визначенні того, чи були збори "офіційними", чи ні. При видаленні цього слова не передбачалася істотна зміна значення. "Збори", які повинні бути оплачені, стосуються тільки тих зборів, які є необхідним наслідком імпорту як такого і які повинні бути тому оплачені згідно з відповідними правилами імпорту. Будь-які додаткові збори, стягнуті приватними сторонами в зв'язку з імпортом, такі як збори за зберігання, не пов'язані з обов'язком очищення товарів, не включаються в ці збори. Однак, результатом виконання цього зобов'язання цілком можуть виявитися деякі витрати митних брокерів або експедиторів вантажів, якщо сторона, що несе це зобов'язання, не виконує сама цю роботу.

"порти", "місця", "пункти" і "приміщення"

У відношенні вказівки місця, куди повинні бути доставлені товари, в Інкотермс використовуються різні терміни. У термінах, призначених для використання винятково при перевезеннях товарів морським шляхом - таких як FAS, FOB, CFR, CIF, DES і DEQ - використовувалися вираження "порт відвантаження" і "порт призначення". У всіх інших випадках використовувалося слово "місце". У деяких випадках представляється необхідним також указувати "пункт" усередині порту або місця, оскільки продавцю може бути потрібним знати не тільки те, що товар повинен бути доставлений у визначений район, такий, як місто, але і де усередині цього міста товар повинен бути наданий в розпорядження покупця. У договорах продажів така інформація часто відсутня, і тому Інкотермс передбачають: якщо не був обговорений конкретний пункт усередині погодженого місця, і при наявності декількох таких пунктів, продавець може вибрати пункт, який найбільше влаштовує його (див., наприклад, термін FCA стаття А. 4.). Там, де пунктом доставки є "місце" продавця, використовувався вираз "приміщення продавця" (термін FCA стаття А.4.).

"корабель" і "судно"

У термінах, призначених для використання при перевезеннях товарів морським шляхом, вирази "судно" і "корабель" використовуються як синоніми. Немає потреби говорити, що повинен бути використаний термін "судно", коли він входить у сам торговельний термін, такий як "франко вздовж борту судна" (FAS) і "доставка з судна" (DES). Також з урахуванням традиційного уживання вираження "перехід за поручні судна" у терміні FOB слово "судно" має бути вжито в зв'язку з цим.

"перевірка" і "огляд"

У статтях А.9. і Б.9. збірника Інкотермс заголовки "перевірка - упакування і маркування" і "огляд товару" використовувалися відповідно. Хоча слова "перевірка" і "огляд" майже синоніми, здалося за доцільне використовувати перше слово у відношенні зобов'язання продавця з доставки у відповідності зі статтею А.4. і залишити друге слово для конкретного випадку, коли виконується "огляд перед відвантаженням", тому що такий огляд звичайно необхідний тільки коли покупець або органи влади країни експорту або імпорту хочуть переконатися, що товар відповідає умовам договору або офіційним умовам, перш ніж товар буде відвантажено.

Страницы:
16 15 14 13 12 11 10 9 8


Последние обьявления
Авторизация
Логин:  
Пароль:  
 
Для того, что бы получить дополнительные возможности в системе, Вам надо пройти регистрацию . Регистрация бесплатная

ИНКОТЕРМС-2000 - www.PromWood.com
Пользователи OnLine: 
История лесоводства | Деревообработка | Породы древесины | Сушка древесины | Станки и оборудование | Отделка деревом | Биотопливо | Древесный уголь | Лесной справочник | Охота